EF SEB LU logo

Nemški jezik za posl. in eko. vede 2 B

predmet

Cilji predmeta

- Razvijati in utrjevati bralno in slušno razumevanje ter pisno in ustno izražanje. - Poglabljati znanja poslovne in ekonomske terminologije. - Spodbujati k razmišljanju in diskusijam o obravnavani tematiki v tujem jeziku.

Vsebina predmeta

Predmet obravnava različne teme s področja podjetništva, organizacije poslovanja, trženja, financ ter mednarodnega poslovanja in povezovanja. Posebna pozornost je namenjena obravnavi terminologije, zahtevnejšim jezikovnim stukturam, oblikovanju besedil (članek, poslovno pismo, poročilo) ter komuniciranju v različnih poslovnih situacijah (predstavitve, sestanki, pogajanja, telefonski razgovor).
Vključevanje vidikov medkulturnosti, trajnostnega razvoja in okoljske ozaveščenosti.

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 12.00 v R-207
 • Online oziroma na EF po predhodni najavi.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 16.30 v R-207
 
Na vrh strani