EF SEB LU logo

Oblikovanje turističnih proizvodov

predmet

Cilji predmeta

- Spoznati turistično ponudbo proizvodov in storitev,
- metode oblikovanja turističnih proizvodov,
- tipologijo in hierarhijo turističnih proizvodov, s tehnološkimi in tržnimi značilnostmi turističnih proizvodov,
- osnovne procese celovitega upravljanja kakovosti turističnih proizvodov,
- procese permanentne inovativnosti ponudbe turističnih proizvodov,
- pomen turističnih proizvodov za celovitost turistične ponudbe in
- konkurenčnost in ekonomiko turističnih proizvodov.

Vsebina predmeta

1. Uvod in predstavitev predmeta
2. Turistični proizvodi
2.1. Tipologija turističnih proizvodov
2.2. Kompleksnost turističnih proizvodov
2.3. Parcialni, integralni, pavšalni turistični proizvodi
3. Turistični proizvodi in turistična destinacija
4. Metodologija oblikovanja turističnih proizvodov
4.1. Inventarizacija
4.2. Evalvacija
4.3. Pozicioniranje turističnih proizvodov
5. Celovito upravljanje kakovosti turističnih proizvodov
5.1. na ravni posameznega proizvoda
5.2. na ravni turistične destinacije
6. Image in pomen prepoznavnosti turističnega proizvoda
7. Inovativnost v turizmu
8. Konkurenčnost turističnih proizvodov
9. Osnove oblikovanja cen turističnih proizvodov
10. Primeri enkratnih turističnih proizvodov
11. Študij primerov

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • sreda ob 13.00 v RZ-106
 
Na vrh strani