EF SEB LU logo

Organizacija in struktura trga 1

predmet

Cilji predmeta

- Skozi mikroekonomska orodja delnega ravnovesja in s teorijo iger spoznati široko snov analize tržnih struktur in dejavnikov, ki na njih vplivajo.
- Spoznati, kako na tržno dogajanje v posamezni panogi vplivajo velikost trga, tehnološke značilnosti, način tekmovanja podjetij in dejavnosti države.
- Osvetliti nasprotja med motivi konkurenčnih podjetij in družbeno blaginjo.

Vsebina predmeta

1. Osnove organizacije in strukture trga
2. Monopolna moč v teoriji in praksi
3. Diferenciacija proizvodov
4. Cenovna diskriminacija
5. Osnove teorije iger
6. Oligopolni trgi
7. Predatorno obnašanje
8. Koluzija in karteli
9. Lastniške povezave med podjetji
10. Vertikalna razmerja in omejitve

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 11.00 v Zoom
 • Prosim, da se na govorilne ure predhodno najavite preko e-pošte.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • izr. prof. dr. Jelena Zorić

 • Katedra za ekonomijo (redna članica)
 • Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (pridružena članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • petek ob 13.00 v RZ-405
 • Prosim, da se predhodno najavite na govorilne ure po elektronski pošti.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani