EF SEB LU logo

Politična ekonomija

predmet

Cilji predmeta

Seznanitev z institucionalnim pristopm k ekonomski analizi sodobnih gospodarstev. Opozoriti na problematiko vzdržne rasti in trajnostnega razvoja. Kritično primerjalno ovrednotenje različnih ekonomskih šol ter njihovih pristopov k ekonomski politiki in problematiki gospodarskega razvoja.

Vsebina predmeta

Definicija politične ekonomije. Vsebinske in metodološke razlike med ortodoksno in heterodoksno ekonomsko teorijo. Pregled razvoja politične ekonomije skozi čas. Značilnosti klasične politične ekonomije. Tematska področja sodobne politične ekonomije. Razvoj teorije gospodarske rasti. Gospodarska rast in razdelitev. Problemtika neenakosti in revščine. Gospodarski razvoj. Vpliv in posledice globalizacije ter klimatskih sprememb. Liberalizem in keynesianizem. Razvoj institucionalnega pristopa k ekonomski analizi. Neoinstitucionalna ekonomika.

 
Na vrh strani