EF SEB LU logo

Poslovno okolje podjetja

predmet

Cilji predmeta

- Pripraviti študenta na holistično naravo poslovnega okolja ter opozoriti na profesionalne odgovornosti managerjev.
- Razviti sposobnost razumevanja različnih interesnih skupin podjetja in priprave ustreznih aktivnosti.
- Prikazati prepletenost oziroma soodvisnost podjetij, države, širšega institucionalnega okolja in posameznika pri reševanju razvojnih vprašanj.
- Razviti sposobnost (veščino) sistematičnega spremljanja / analiziranja poslovnega okolja kot podlage za strateško razmišljanje.

Vsebina predmeta

1. Poslovno okolje podjetja - opredelitev in teoretski pristop
2. Poslovni ekosistem - institucionalno okolje in organizacija trga
3. Interesne skupine ter družbeno odgovorno ravnanje. Izbrane dileme poslovne etike
4. Poslovni ekosistem na ravni države - konkurenčnost gospodarstev in vloga vlade v sodobnem gospodarstvu
5. Makroekonomska politika in finančni sistem
6. Mikroekonomska politika spodbujanja konkurenčnosti.
7. Znanje, inovativnost in tehnnološko okolje
8. Pozicioniranje v mednarodnem poslovnem okolju
9. Družbena organiziranost, politika in gospodarstvo
10. Naravno okolje
11. Notranje okolje podjetja
12. Metodologije in analize poslovnega okolja podjetja

Nosilci predmeta

 •  
 • LinkedIn: Mateja Drnovšek 
 •  
 • Skype: mateja_drnovsek 
 • Govorilne ure
 • Govorilne ure so po predhodnem dogovoru po e-mailu:mateja.drnovsek@ef.uni-lj.si. Office hours are coordinated per request on e-mail: mateja.drnovsek@ef.uni-lj.si
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • red. prof. dr. Marko Jaklič

 • Katedra za ekonomijo (redni član)
 • Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje (pridruženi član)
 • Katedra za management in organizacijo (pridruženi član)
 • W: www.ef.uni-lj.si 
 • LinkedIn: www.linkedin.com/in/marko-jaklic-85291025 
 • Twitter: MarkoJaklic 
 • Skype: Marko.Jaklic 
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 10.00 v P-342
 • Prosim, da se na govorilne ure najavite preko elektronske pošte.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 17.00 v Zoom
 • Prosim prijavite se na govorilne ure preko emaila. Možno je izvesti govorilne ure tudi preko aplikacije Zoom.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani