EF SEB LU logo

Pravo EU 1

predmet

Cilji predmeta

Namen predmeta PEU-1 je študentom/tkam predstaviti osnove Evropskega prava, ki so za vsakega diplomanta ekonomske fakultete, nujno potrebne za pravilno razumevanje družbenih in ekonomskih dogajanj pri nas in v svetu.
Študentje/tke bodo tako spoznali institucionalno zgradbo Evropske Unije, temeljne svoboščine na katerih EU temelji ter posamezna druga aktualna vprašanja. Posebej poglobljeno pa bodo spoznali konkurenčno pravo EU.

Vsebina predmeta

1. Uvodno predavanje, zgodovina, ideje o ES in EU
2. Institucije EU, pravni akti EU, pravna narava EU
3. Pojem in viri prava EU, primarni viri, sekundarni viri, razmerje med njimi
4. Skupni trg (carinska unija, standardizacija, količinske omejitve)
5. Prost pretok blaga , pravo intelektualne lastnine v ES
6. Prosto gibanje ljudi in delovne sile
7. Prost pretok kapitala
8. Pravica do svobodnega opravljanja storitev in pravica do proste ustanovitve sedeža
9. Osnove o konkurenčnem pravu
10. Karteli, zloraba prevladujočega položaja, koncentracije
11. Državne pomoči, dumping, uvozne subvencije
12. Oblike pravnega varstva v EU
13. Izvajanje javnih služb, javna naročila, koncesije
14. Evropska socialna politika, socialni sklad
15. Varstvo potrošnikov, varstvo okolja, kmetijska politika, prometna politika,
16. Zunanja politika EU, EU in GATT, Pogodba o ustavi

Podrobneje o vsebini predmeta je objavljeno pod gradivi v word obliki.

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • sreda ob 11.00 v RZ-202
  • Vse govorilne ure se zaradi pandemije COVID-19 izvajajo samo na podlagi predhodne najave.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani