EF SEB LU logo

Računovodstvo podjetnikov

predmet

Cilji predmeta

Naučiti študente, da bodo:
znali oceniti pomen računovodstva za samostojnega podjetnika
razlikovali med računovodstvom samostojnega podjetnika in računovodstvom podjetja
obvladali vodenje poslovnih knjig in računovodskih poročil za podjetnika
znali sestaviti bonitetno poročilo za samostojnega podjetnika v primeru najemanja posojil pri bankah
znali pripraviti informacije za odločanje samostojnega podjetnika

Vsebina predmeta

Opredelitev samostojnih podjetnikov,
poslovne knjige in evidence podjetnikov posameznikov
knjigovodske listine
sredstva in obveznosti do virov sredstev in njihovo prevrednotenje
stroški in prihodki
poslovni izid
popis sredstev in obveznosti do njihovih virov
evidence prejetih in izdanih listin
poslovne knjige in izkazi velikih in srednjih podjetnikov
kontni načrt
primerjava računovodskih rešitev za samostojne podjetnike posameznike v Sloveniji in v izbranih državah
pomen računovodstva za odločanje posameznikov in za izdelavo bonitetnih poročil

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • petek ob 9.00 v P306
 
Na vrh strani