EF SEB LU logo

Strateški management 1

predmet

Cilji predmeta

- Študente seznaniti s procesom strateškega managementa ter jih naučiti povezovati poslovno-funkcijska znanja, kar jim omogoča boljše razumevanje povezav med različnimi organizacijskimi ravnmi in poslovno-funkcijskimi področji v podjetju.
- Študente naučiti uporabljati in kritično presojati študijsko literaturo na področju strateškega managementa, tako pridobljeno znanje povezovati z aktualnimi problemi iz prakse ter na ta način študente usposobiti za kasnejše strokovno in raziskovalno delo na področju strateškega managementa.
- Študente pripraviti na to, da bodo obravnavane teoretične koncepte, metodološke prijeme in praktične primere dejansko razumeli in znali pridobljeno znanje kasneje čim bolje uporabljati v praksi, kjer se bodo lahko z dodatno pridobljenimi izkušnjami razvili v strokovnjake na področju strateškega managementa.

Vsebina predmeta

1. Uvod v strateški management
2. Analiza poslovnega modela
3. Analiza širšega in ožjega (panožnega) okolja podjetja
4. Analiza virov, sposobnosti in znanja podjetja
5. Celovita analiza (analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti)
6. Poslanstvo, vizija in strateški cilji
7. Korporativne (celovite) strategije
8. Poslovne strategije
9. Funkcijske strategije
10. Ocenjevanje in izbira strategij
11. Uresničevanje strategij
12. Strateška kontrola

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 15.00 v P-332
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 11.00 v P-325
 • Join Zoom Meeting https://uni-lj-si.zoom.us/j/94540139863 Meeting ID: 945 4013 9863
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 16.00 v P-327
 • Udeležbo najavite po emailu do nedelje do 19h. // Announce your participation by email until Sunday, 7pm.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani