EF SEB LU logo

Strateški management 1

predmet

Cilji predmeta

- Študente seznaniti s procesom strateškega managementa ter jih naučiti povezovati poslovno-funkcijska znanja, kar jim omogoča boljše razumevanje povezav med različnimi organizacijskimi ravnmi in poslovno-funkcijskimi področji v podjetju.
- Študente naučiti uporabljati in kritično presojati študijsko literaturo na področju strateškega managementa, tako pridobljeno znanje povezovati z aktualnimi problemi iz prakse ter na ta način študente usposobiti za kasnejše strokovno in raziskovalno delo na področju strateškega managementa.
- Študente pripraviti na to, da bodo obravnavane teoretične koncepte, metodološke prijeme in praktične primere dejansko razumeli in znali pridobljeno znanje kasneje čim bolje uporabljati v praksi, kjer se bodo lahko z dodatno pridobljenimi izkušnjami razvili v strokovnjake na področju strateškega managementa.

Vsebina predmeta

1. Uvod v strateški management
2. Analiza širšega in ožjega okolja podjetja
3. Analiza virov, sposobnosti in znanja podjetja
4. Predvidevanje v podjetju
5. Celovita analiza
6. Poslanstvo, vizija in strateški cilji
7. Celovite strategije
8. Poslovne strategije
9. Funkcijske strategije
10. Ocenjevanje in izbira strategij
11. Uresničevanje strategij
12. Strateška kontrola
13. Organizacija strateškega managementa

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 15.00 v P-332
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 15.00 v P-325
 • Govorilne ure potekajo preko Zoom, po dogovoru tudi izven predvidenega časa
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • Govorilne ure
 • torek ob 11.00 v P-327
 • Govorilne ure potekajo preko Zooma. Udeležbo najavite po emailu (do ponedeljka, 16h) in prejeli boste link na Zoom. // Office hours take place via Zoom. Announce your participation by email (until Monday, 4 pm) and you will receive a Zoom link.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani