EF SEB LU logo

Zavarovalništvo

predmet

Cilji predmeta

- Razumeti osnovna načela zavarovalne ekonomike.
- Razumeti osnovna načela upravljanja tveganj.
- Poznati organizacijo in poslovanje zavarovalnic.
- Poznati značilnosti zavarovalniškega trga v Sloveniji, EU in svetu.
- Usposobiti študente kot zavarovance v zasebnem in poslovnem življenju.
- Usposobiti študente kot upravljavce tveganj.

Vsebina predmeta

1. Prvine zavarovanja.
2. Funkcije zavarovanja.
3. Zavarovalna ekonomika.
4. Organizacija in poslovanje zavarovalnic.
5. Zgodovina zavarovalništva.
6. Značilnosti zavarovalniškega trga v Sloveniji, EU in svetu.
7. Opredelitev najpomembnejših vrst zavarovanj.
8. Osnove zavarovalniškega prava.
9. Sozavarovanje.
10. Pozavarovanje.
11. Osnove aktuarske matematike

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • sreda ob 11.00 v RZ-206
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani