Sustainable Tourism

Cilji predmeta

- Seznaniti slušatelje s problematiko trajnostnega razvoja v turizmu in z osnovami takšnega koncepta.
- Spoznati osnovna izhodišča za "trajnostno" obnašanje posameznih subjektov turističnega gospodarstva - tako na nacionalni kot tudi na podjetniški ravni poslovanja.
- Podrobno predstaviti destinacijski koncept in njegove razlike od produktnega ali posamičnega podjetniškega koncepta.

Vsebina predmeta

1. Uvod
2. Turistični sistem in njegovo okolje
2.1. Ekonomsko okolje
2.2. Naravno okolje
2.3. Kulturno okolje
2.4. Socialno okolje
3. Ekološka elastičnost turističnega povpraševanja
4. Trajnostni turizem
4.1. Koncepti
4.2. Instrumenti
4.3. Kazalci trajnostnega razvoja turizma
4.4. Kritika koncepta trajnostnega turizma
5. Druge oblike okolju prijaznega turizma
5.1 Alternativni turizem
5.2 Ekološki turizem
6. Prebivalci in koncept trajnostnega turizma
7. Študije primerov

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 8.00 v RZ-101
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale po predhodni najavi po elektronski pošti na naslov tanja.mihalic@ef.uni-lj.si
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani