Project Management

Cilji predmeta

Naučiti in usposobiti študente za management enostavnih projektov. Študentje bodo:
- spoznali vrste projektov in zahtevnost management le-teh
- spoznali ozadje raznih vrst projektov, razloge za izvedbo in dejavnike izbire
- razumeli in znali izvajati korake managementa projektov: planiranje, uveljavljanje in kontroliranje
- spoznali orodja, metode in tehnike managementa projektov
- seznanjeni z zaključevanjem projekta

Vsebina predmeta

1 UVOD V MANAGEMENT PROJEKTOV - opredelitev projektov (vrste, značilnosti, življenjski cikel),namen, obseg in cilji projekta, udeleženci projektov in njihove vloge, opredelitev in področja managementa projektov, osebnostne lastnosti in veščine managerjev projektov
2 ZAČETEK/SNOVANJE PROJEKTA - proces snovanja in naročilo projekta,povezanost strategij in projektov
3 PRIPRAVA PROJEKTA - planiranje aktivnosti, rokov, stroškov, ljudi in drugih virov(klasično in s podporo MSP), plan obvladovanja projektnih tveganj, mesto projekta v organizaciji združbe, organigram deležnikov projekta, matrika pristojnosti in odgovornosti
4 VODENJE PROJEKTNEGA TIMA - stili vodenja, timsko delo, motiviranje, komuniciranje v timu, reševanje konfliktov
5 KONTROLIRANJE PROJEKTA - proces in področja kontroliranja, spremljanje poteka projekta, kontroliranje rokov, stroškov, kakovosti in tveganj, informacijski sistem za podporo kontroli
6 ZAKLJUČEVANJE PROJEKTA - zaključevanje del, dokumentiranje, administrativni zaključek, razpustitev tima

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 10.00 v R-305
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • red. prof. dr. Matej Černe

 • Katedra za management in organizacijo (redni član)
 • Katedra za poslovno informatiko in logistiko (pridruženi član)
 • Govorilne ure
 • sreda ob 13.00 v P-334
 • Na govorilne ure (v živo ali preko Zooma) se prosim najavite preko elektronske pošte. // Please make an e-mail appointment either for an in-person or a virtual meeting.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • izr. prof. dr. Mojca Marc

 • Katedra za management in organizacijo (redna članica)
 • Katedra za računovodstvo in revizijo (pridružena članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 11.00 v P-336
Na vrh strani