EF SEB LU logo

International Business and Management

predmet

Cilji predmeta

- gain knowledge in the field of transnational mgmt
- recognize and understand the development and performance of different business systems
- gain knowledge about multinational business and its development strategies
- understand cultural, ecological, ethical and other dimensions of multinationals development
- develop competences and skills of analysis, synthesis, problem solving, data collection, case study usage and team work.

Vsebina predmeta

1. Posebnosti poslovodenja, trženja in organizacije podjetij v mednarodnem okolju.
2. Ofenzivne in kreativne poslovne strategije in politike.
3. Funkcionalni in procesni vidiki večnacionalnega poslovanja: trženjski splet v večnacionalnem poslovanju, upravljanje s človeškimi viri, finančni vidiki, tržne poti in logistika, raziskave in razvoj, proizvodnja; posebnosti trgov in trendov selitve ter integralnega upravljanja funkcij in procesov v večnacionalnem okolju;organizacijske posebnosti večnacionalnega poslovanja.
4. Hitro rastoči načini mednarodnega poslovanja (mrežne, hierarhične in pogodbene oblike).
5. Razvoj vstopnih strategij podjetij na mednarodne trge.
6. Kultura in etika v mednarodnem poslovnem okolju.
7. Pričakovani razvoj večnacionalnega poslovodenja.

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • GU po dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 10.00 v P-214/2
 • GU po predhodnem dogovoru po e-mailu
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 11.00 v online
 
Na vrh strani