EF SEB LU logo

Ekonomika regulacije

predmet

Cilji predmeta

a) spoznati, kaj je ekonomska regulacija
b) razumeti, kako je ekonomska regulacija povezana z liberalizacijo trgov
c) seznaniti se z različnimi metodami ekonomske regulacije in razumeti razlike z vidika različnih deležnikov
d) seznaniti se z vlogo regulacijskih institucij v EU
e) spoznati regulacijo evropskih in slovenskih GJS
f)razumeti vpliv regulacije na cene in donosnost podjetij

Vsebina predmeta

Vrste regulacije in teorije ekonomske regulacije
Razlogi za ekonomsko regulacijo
Cenovna regulacija; teoretične osnove regulacije naravnih monopolov – učinkovite cene
Praktični vidiki cenovne regulacije: ameriški model regulacije donosnosti in britanski model regulacije RPI-X
Benčmarking v regulaciji
Regulacija kakovosti
Ekonomika okoljevarstvene regulacije: instrumenti in primeri
Splošna načela regulacije in liberalizacije trgov v EU
Ekonomika regulacije medomrežnega povezovanja v telekomunikacijah (s poudarkom na EU in Sloveniji)
Regulacija energetskega sektorja (omrežnin): elektrika in plin (s poudarkom na EU in Sloveniji)
Ekonomska regulacija transportnega sektorja (s poudarkom na EU in Sloveniji)
Regulacija dejavnosti oskrbe z vodo, čiščenja in odvajanja odplak (s poudarkom na EU in Sloveniji)

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 14.30 v RZ-406
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 12.00 v R-309
 • Prosim, da se na govorilne ure predhodno najavite preko e-pošte.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • izr. prof. dr. Jelena Zorić

 • Katedra za ekonomijo (redna članica)
 • Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (pridružena članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • torek ob 13.00 v RZ-405
 • Prosim, da se predhodno najavite na govorilne ure po elektronski pošti.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani