EF SEB LU logo

Mikroekonomija 3

predmet

Cilji predmeta

- Seznaniti študente z najvišjo ravnijo mikroekonomskega znanja.
- Naučiti študente poglavja, ki so ključna za vstop v druge discipline, ki zahtevajo najvišjo raven mikroekonomije.

Vsebina predmeta

1. Teorija potrošnika
1.1. Preference in funkcije koristnosti
1.2. Potrošnikov problem
1.3. Indirektna funkcija koristnosti in izdatkov
1.4. Lastnosti povpraševanja
1.5. Empirični vidiki ocenjevanja povpraševanja

2. Izbira v razmerah negotovosti
2.1. Tveganje in negotovost
2.2. Von Neumann-Morgensternova funkcija koristnosti
2.3. (Ne)naklonjenost tveganju
2.4. Praktični primeri iz ekonomike zdravstva

3. Teorija produkcije
3.1. Produkcijske funkcije
3.2. Stroškovne funkcije
3.3. Dualnost v proizvodnji
3.4. Analiza učinkovitosti s parametričnimi metodami SFA in COLS

4. Ekonomika informacij
4.1. Moralni hazard in neustrezna selekcija
4.1. Problem principala in agenta
4.2. Simetrične/asimetrične informacije

5. Vertikalna integracija in transferne cene
5.1. Vrste vertikalni integracij
5.2. Problem transfernih cen


6. Ekonomika blaginje
6.1. 1. in 2. osnovni teorem ekonomike blaginje
6.2. Funkcije družbene blaginje
6.3. Arrowov teorem nezmožnosti
6.4. Sen teorem nezmožnosti Paretovega liberalca

7. Eksternalije in javne dobrine
7.1. Učinkovitost in eksternalije
7.2. Pigoujev davek
7.3. Coasov teorem
7.4. Javne dobrine

Nosilci predmeta

 • izr. prof. dr. Jelena Zorić

 • Katedra za ekonomijo (redna članica)
 • Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (pridružena članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • torek ob 13.00 v RZ-405
 • Prosim, da se predhodno najavite na govorilne ure po elektronski pošti.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani