EF SEB LU logo

Managerial Economics

predmet

Cilji predmeta

Upravljalna ekonomika proučuje odločitvene procese v podjetjih in akcije ter reakcije podjetij. Predmet želi doseči dva temeljna cilja:
Prvič: doseči želimo tekočo uporabo ekonomskega jezika, kjer študenti natančno obvladajo pojme kot so elastičnost, sunk stroški, ovire za vstop, dominantna strategija ipd., ki jih bodo uporabljali pri nadaljnjem delu.
Drugič: izboljšati želimo sposobnost odločanja v dinamičnem in negotovem poslovnem svetu.

Predavanja iz Upravljalne ekonomike temeljijo na ekonomski intuiciji in gradijo logične sklepe, ki so pomembni za odločanje managerjev.

Vsebina predmeta

1. Teorija povpraševanja.
1.1. Tradicionalna teorija povpraševanja.
1.2. Teorija povpraševanja, ki temelji na značilnostih proizvodov.
1.3. Ocenjevanje povpraševanja in njegovo napovedovanje.
1.4. Študijski primer- Fueling Sales at EuroPet
2. Proizvodnja in stroški.
2.1. Stroškovne prednosti podjetij.
2.2. Optimizacija dobička in ponudba podjetja.
2.3. Analiza stroškov za poslovno odločanje.
2.4. Študijska primera – (1) Outsourcing opportunities for small businesses: A quantitative analysis. (2) A Longitudinal Study of BankExecutives' Recognition and Write-Off of Problem Loans
3. Interna organizacija.
3.1. Obnašanje podjetji in njihovi cilji.
3.2. Študijska primera – (1) National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA): Influencing Customer Behaviour. (2) Performance Management at Vitality Health Enterprise, Inc.
3.3. Trg asimetričnih informacij.
4. Navpične meje podjetja.
4.1. Podjetje v navpični verigi.
4.2. Koristi in stroški vertikalne integracije.
4.4. Model navpične povezanosti.
4.5. Študijski primer- Bergerac System: The Challenege of Backward Integration
5. Diverzifikacija.
5.1. Mere in razlogi za diverzifikacijo.
5.2. Strateški stili diverzificiranega podjetja.
5.2. Študijski primer-Kolektor.
5.3. Študijski primer- Yunnan Baiyao: Traditional medicine meets product/ market diversification.
6. Tržne strukture.
6.1. Vstop in izstop.
6.2. Študijski primer- Dogfight over Europe: Ryanair (A).
6.3. Strateške zaveze in teorija iger.
7. Dinamična cenovna politika.
7.1. Študijski primer - Airlines and Antitrust: Scrutinizing the American Airlines-US Airways Merger
8. Cenovna diskriminacija.
9. Strateško pozicioniranje in konkurenčne prednosti.
9.1. Konkurenčne prednosti.
9.2. Strateško pozicioniranje.
9.3. Obranljivost konkurenčnih prednosti.
9.4. Študijski primer- Line 6: Disrupting the Electric Guitar Market (A-B).
10. Industrijska politika.

 
Na vrh strani