Družbena odgovornost podjetja

Cilji predmeta

- Študent(-ka) pozna osnovne teorije, ki obravnavajo družbeno odgovornost, in ključne etične izzive, s katerimi se srečujejo managerji in zaposleni v praksi;
- Študent(-ka) razume izzive razvijanja in uresničevanja družbeno odgovornih projektov;
- Študent(-ka) zna razviti logični model za družbeno odgovoren projekt (ang. program logic model);
- Študent(-ka) zna razviti strateški diagram za družbeno odgovoren projekt (ang. causal linkage map);
- Študent(-ka) zna razviti orodja za merjenje družbenih, okoljskih in ekonomskih učinkov projektov na področju družbene odgovornosti (ang. social impact analysis);
- Študent(-ka) razume dileme, s katerimi se soočajo managerji, ko skušajo hkrati optimizirati družbeno, okoljsko, ekonomsko in poslovno uspešnost (ang. sustainability trade-off);
- Študent(-ka) razvije sposobnost razmišljati, sprejemati odločitve in delovati na družbeno (okoljsko in ekonomsko) odgovoren način.

Vsebina predmeta

1. Uvod v družbeno odgovornost podjetja (angl. corporate social responsibility) oziroma trajnostno naravnanost poslovanja (angl. corporate sustainability) - razumevanje osnovnih problemov, zaradi katerih se podjetja odločajo bolj družbeno odgovornost poslovati, in pregled trendov družbene odgovornosti po svetu. Kaj moramo vedeti o filozofiji (teorijah) družbene odgovornosti?
2. Model družbene odgovornosti – metodološko orodje za doseganje večje družbene odgovornosti oziroma trajnostne uspešnosti poslovanja. Primeri najuspešnejših tujih in slovenskih podjetij!
3. Projektno delo: izbor aktualnega družbenega, okoljskega ali ekonomskega problema, ki ga skupina študentov preoblikuje v CSR projekt in ga ciljno razvije za izbrano podjetje:
- namen in cilji projekta,
- logični model projekta
- strateški diagram projekta
- kazalci za kontrolo projekta – merjenje družbenih, okoljskih in ekonomskih učinkov; merjenje poslovnih vplivov (načrt metodologije za merjenje)
4. Predstavitve projektov
5. Dodatna tema: stroški družbene odgovornosti v kalkulacijah in investicijskih odločitvah

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 10.00 v P-325
Na vrh strani