EF SEB LU logo

Kvalitativno trženjsko raziskovanje

predmet

Cilji predmeta

- Spoznati pomen in vlogo kvalitativnih raziskav za potrebe trženjskih odločitev.
- Predstaviti razlike, podobnosti in komplementarno naravo kvalitativnih in kvaltitativnih raziskav v trženju.
- Predstaviti in poudariti pomen načela, da izbor raziskovalnih metod narekuje predvsem narava raziskovalnega problema in namen uporabe informacij.
- Študente seznaniti z namenom, uporabnostjo in temeljnimi metodološkimi značilnostmi najpomembnejših kvalitativnih metod.
- Spoznati novejše pristope in trende na področju kvalitativnih trženjskih raziskav.
- Študentom omogočiti izkušnjo z izvedbo in praktično uporabnostjo nekaterih ključnih kvalitativnih metod trženjskega raziskovanja.

Vsebina predmeta

1. Vloga in pomen kvalitativnih metod trženjskega raziskovanja
2. Primerjava kvalitativnih in kvantitativnih metod trženjskega raziskovanja
3. Teorije, modeli in pristopi kvantitativnih raziskav
4. Proces kvalitativnega trženjskega raziskovanja
5. Kvalitativne tehnike oz. metode
5.1. Opazovanje in etnografija
5.2. Študije primerov
5.3. Analiza vsebine
5.4. CIT (Critical Incident Technique)
5.5. Globinski intervjuji
5.6. Vizualne podobe, asociacijske preizkušnje in projektivne tehnike
5.7. Druge kvalitativne tehnike
6. Zanesljivost kvalitativnega raziskovanja
7. Ustreznost kvalitativnih pristopov in etični vidiki

Nosilci predmeta

  • red. prof. dr. Tomaž Kolar

  • Katedra za trženje (namestnik predstojnice katedre)
  • Katedra za management in organizacijo (pridruženi član)
  • Katedra za podjetništvo (pridruženi član)
  • Govorilne ure
  • torek ob 13.30 v P-341
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani