EF SEB LU logo

Management inovacij

predmet

Cilji predmeta

- Predstaviti pomen znanja in industrijske inovacije v sodobni tržni ekonomiji.
- Predstaviti ekonomske posebnosti znanja, inovacije in intelektualne lastnine.
- Seznaniti študente z značilnostmi managementa znanja, inovacij in intelektualne lastnine.
- Seznaniti študente s konkretnimi pristopi k managementu znanja in inovacij.
- Pripraviti študente za morebitno nadaljevanje študija vsebine predmeta.
- Spodbuditi študente k uporabi sodobnih tehnologij za reševanje praktičnih problemov.

Vsebina predmeta

1. Uvod: značilnosti sodobne konkurence v družbi znanja
2. Opredelitve glavnih pojmov: znanje, inovacija, inovacijski proces, intelektualni kapital, tehnologija, r&r...
3. Ekonomske posebnosti znanja in inovacije
4. Vpliv znanja in inovacije na konkurenčnost
5. Poslovodenje znanja: upravljanje razpoložljivega in ustvarjanje novega znanja
6. Poslovodenje inovacije
6.1. Inovacijske strategije
6.2. Relevantne dimenzije tehnologije
7. Poslovodenje komercialnega prenosa tehnologije (kpt)
7.1. Kpt kot netržna transakcija
7.2. Problem določanja cene tehnologije
7.3. Kpt in tržna identiteta
8. Osnove intelektualne lastnine
8.1. Glavne kategorije
8.2. Mednarodni sistem varstva
9. Ekonomske značilnosti intelektualne lastnine
9.1. Vpliv na ponudbo in povpraševanje
9.2. Monopolna in konkurenčna teorija patentov
9.3. Znamke in konkurenca
10. Poslovodenje intelektualne lastnine
10.1. Poslovni cilji inovacijskih voditeljev zasledovalcev in jemalcev licence
11. Vrednotenje znanja in inovacij
12. Primeri iz prakse

Nosilci predmeta

  •  
  • LinkedIn: https://si.linkedin.com/in/lindic 
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • Za govorilne ure se prosim dogovorite po e-pošti na naslov jaka.lindic@ef.uni-lj.si.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani