EF SEB LU logo

Management neprofitnih organizacij

predmet

Cilji predmeta

- Celovito prikazati proces managementa v neprofitnem sektorju, skozi glavne funkcije planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja.
- Spoznati vlogo procesa managementa v neprofitnem sektorju.
- Definirati vlogo managementa neprofnih organizacij.

Vsebina predmeta

1. Opredelitev neprofitne organizacije
2. Opredelitev managementa neprofitnih organizacij
3. Poslovodenje sprememb v neprofitnem sektorju
4. Strateški management v neprofitnem sektorju
5. Vodenje in motiviranje v neprofitnih organizacijah
6. Poslovodenje kakovosti storitev neprofitnega sektorja
7. Etika v neprofitnem sektorju
8. Poslovodnje financ in virov v neprofitnem sektorju
9. Zbiranje sredstev v NPO
10. Ravnanje z informacijami in sistemi odločanja
11. Neprofitne organizacije v mednarodnem okolju
12. Socialno podjetništvo

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 14.00 v D110
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • torek ob 18.00 v P-348
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani