EF SEB LU logo

Management poslovne odličnosti

predmet

Cilji predmeta

- Cilj predmeta je prikazati načela, ki jih poudarjata sodobno pojmovanje obvladovanja celovite kakovosti (TQM – Total Quality Management) in poslovne odličnosti, predvsem pa prikazati pristope uveljavljanja teh načel.
- Predmet bo tako na podlagi proučevanja člankov, študijskih primerov in primerov slovenskih organizacij skušal ponazoriti dobre prakse, s pomočjo katerih podjetja lahko uveljavijo načela obvladovanja celovite kakovosti in poslovne odličnosti (osredotočenost na odjemalca, osredotočenost na procese, odločanje na podlagi dejstev, razvijanje in vključevanje zaposlenih, trajno izboljševanje, partnerski odnosi, voditeljstvo s pomočjo jasnih ciljev in strategije, družbena odgovornost) in s tem izboljšajo konkurenčnost in uspešnost svojega delovanja.
- Namen predmeta je omogočiti študentom razumevanje osnovnih načel TQM-a in poslovne odličnosti in njihovega uveljavljanja v delovanju podjetja. Za doseganje namena predmeta bomo uporabljali študij literature, diskusije v razredu, predstavitve praks slovenskih organizacij in skupinsko praktično delo študentov na seminarski nalogi.

Vsebina predmeta

1. Koncepti obvladovanja celovite kakovosti (OCK)
2. Modeli poslovne odličnosti in standardi kakovosti
3. Ponazoritev in diskusija o osnovnih načelih OCK in poslovne odličnosti:
- Usmerjenost na rezultate
- Osredotočenost na odjemalce
- Voditeljstvo in trajnost namena
- Management procesov in odločanje na podlagi dejstev
- Razvoj in vključevanje zaposlenih
- Trajno učenje, inovativnost in izboljševanje
- Razvoj partnerstev
- Družbena odgovornost
4. Obvladovanje kakovosti v storitvah
5. Prenova poslovnih procesov
6. Pristop vitkega poslovanja in 6 sigma

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • sreda ob 15.00 v P-326
  • Potrebna je predhodna najava po e-pošti.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani