EF SEB LU logo

Management sprememb

predmet

Cilji predmeta

- Študente seznaniti z dejavniki sprememb in njihovo analizo, vrstami in procesom sprememb, procesom in tehnikami managementa sprememb ter delom managerja sprememb v podjetjih in drugih organizacijah.
- Študente naučiti uporabljati in kritično presojati študijsko literaturo na področju managementa sprememb, tako pridobljeno znanje povezovati z aktualnimi problemi iz prakse ter jih na ta način usposobiti za kasnejše strokovno in raziskovalno delo na področju managementa sprememb.
- Študentom pomagati, da bodo obravnavane teoretične koncepte, metodološke prijeme in praktične primere dejansko razumeli in znali pridobljeno znanje kasneje čim bolje uporabljati v praksi, kjer se bodo lahko z dodatno pridobljenimi izkušnjami razvili v vrhunske strokovnjake na področju managementa sprememb.

Vsebina predmeta

1. Uvod v management sprememb
2. Dejavniki sprememb in njihova analiza
3. Spremembe, vrste sprememb in proces sprememb
4. Proces managementa sprememb
5. Spremembe in organizacijska struktura
6. Spremembe in organizacijska kultura
7. Spremembe, moč in konflikti
8. Spremembe in vodenje
9. Neuspeh managementa sprememb

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • torek ob 11.00 v P-327
  • Govorilne ure potekajo preko Zooma. Udeležbo najavite po emailu (do ponedeljka, 16h) in prejeli boste link na Zoom. // Office hours take place via Zoom. Announce your participation by email (until Monday, 4 pm) and you will receive a Zoom link.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani