EF SEB LU logo

Modeli input - output analize

predmet

Cilji predmeta

Usposobiti študente za opravljanje empiričnih strukturnih makroekonomskih in panožnih analiz, analiz za velika podjetja z input-output tehnikami ter za ustvarjanje analitične podlage za vodenje ekonomske politike.

Vsebina predmeta

1. Uporabnost input-output analize
2. Statistična osnova: input-output tabele in njihovo sestavljanje
3. Bližnjice za ocene input-output podatkov
4. Osnovni količinski input-output model
5. Cenovni input-output model
6. Input-output in linearno programiranje proizvodnje
7. Dinamični input-output modeli
8. Razširitve linearnega modela in multiplikatorske analize na matrike družbenih računov
9. Medregionalni modeli
10. Analize input-output strukture
11. Analiza okolja
12. Analiza tehnologije
13. Stohastični input-output modeli
14. Input-output kot poseben primer nelinearnih modelov splošnega ravnovesja

Nosilci predmeta

  • red. prof. dr. Miroslav Verbič

  • Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (namestnik predstojnice katedre)
  • Katedra za denar in finance (pridruženi član)
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 14.30 v RZ-402
 
Na vrh strani