EF SEB LU logo

Poslovna etika

predmet

Cilji predmeta

- Spodbuditi študente, da razmislijo o etičnih vrednotah managementa in vlogi, ki jo imajo te vrednote pri poslovanju podjetij.
- Oblikovati zavedanje o raznovrstnosti družbene odgovornosti podjetja oziroma vodstva podjetja ter družbenih implikacijah tega koncepta.
- Razviti vpogled študentov v mnoge razsežnosti sodobnega poslovanja in posledice poslovanja na ljudi, ki sodelujejo kot zaposleni, kupci, dobavitelji ali v drugih vlogah.
- Razvijati analitična znanja za presojanje poslovnih situacij z vidika etične odgovornosti in posledic tega ravnanja.

Vsebina predmeta

1. Pojem etike. Moralni, ekonomski in pravni vidiki poslovnih odločitev. Morala in etika
2. Teoretske koncepcije etike: etika koristi in etika dolžnosti
3. Etična sodila za analitično odločanje. Postopki za izboljšanje etičnega odločanja
4. Stališča zaposlenih do etičnih dilem: Slovenija in svet
5. Zaposleni in podjetje:
5.1. dileme razkritja neprimernega ravnanja podjetja
5.2. poslovne skrivnosti
5.3. navzkrižje interesov
5.4. notranje informacije
6. Podjetje in zaposleni:
6.1 Zasebnost na delovnem mestu
6.2 Etika in zaposlovanje / odpuščanje delavcev
6.3 Diskriminacija na delovnem mestu in spolno nadlegovanje
6.4 Varnost na delovnem mestu
7. Korupcija in pridobivanje poslov.
8. Etika in kupci: oglaševanje proizvodov in storitev, varnost proizvodov
9. Etika v odnosu do okolja podjetja
10. Etični vidiki mednarodnega poslovanja

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • sreda ob 11.00 v P-328
  • Govorilne ure samo po predhodnem dogovoru po e-mailu: bostjan.antoncic@ef.uni-lj.si
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani