EF SEB LU logo

Poslovno komuniciranje za managerje

predmet

Cilji predmeta

- Podati temeljna znanja in novejše študijske ugotovitve s področja poslovnih odnosov in komuniciranja, s poudarkom na osebnem sporočanju.
- S pomočjo vaj razvijati komunikacijske spretnosti.
- Navajati študente na uporabo novih spoznanj in povezovanje le-teh z ustreznimi poslovnimi dejavnosti ter reševanjem poslovnih problemov.
- Razviti spretnosti poslovnega komuniciranja s sodelavci, še zlasti v različnih kočljivih in težkih situacijah.

Vsebina predmeta

Proces komuniciranja
Prepričljivo komuniciranje s pomočjo tehnike asertivnosti
Komuniciranje s sodelavci
Poslovni bonton
Medkulturno komuniciranje
Poslovna pogajanja
Komuniciranje v skupini
Učinkovite predstavitve

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • torek ob 18.00 v P-348
 
Na vrh strani