EF SEB LU logo

Tourism Economics

predmet

Cilji predmeta

- Ponoviti in nadgraditi znanje o turizmu iz dodiplomskega študija.
- Spoznati pomen turizma za svetovno, narodno in regionalno gospodarstvo, delovanje turističnega trga ter ekonomske funkcije turizma.
- Seznaniti študente s teoretičnimi koncepti ter njihovo kritiko.
- Spoznati tudi osnovne teoretične pristope k ocenjevanju gospodarskih učinkov turizma.
- Usposobiti študente uporabljati teoretično znanje na konkretnih primerih.

Vsebina predmeta

1. Uvod (osnove, kvantifikacija, trendi)
2. Predmet ekonomike turizma
3. Ekonomske zakonitosti na turističnem trgu
3.1. Turistično povpraševanje
3.2. Turistična ponudba
3.3. Turistični trg
4. Turistična potrošnja
5. Vpliv turizma na narodno gospodarstvo
6. Devizna funkcija ali vpliv turizma na plačilno bilanco
6.1. Kompenzacijska funkcija
6.2. Konverzijska funkcija (valorizacija turističnih privlačnosti)
6.3. Zaposlitvena funkcija
6.4. Inflacijsko - deflacijska funkcija
6.5. Multiplikativni učinki turizma
7. Turizem in gospodarski razvoj
8. Študije primerov

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • sreda ob 12.00 v RZ 306
  • https://uni-lj-si.zoom.us/j/3871849557
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 8.00 v RZ-101
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale po predhodni najavi po elektronski pošti na naslov tanja.mihalic@ef.uni-lj.si
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani