EF SEB LU logo

International business, societies and cultures

predmet

Cilji predmeta

- Seznaniti študente z interdisciplinarnim pristopom pri preučevanju trgov v globalnem poslovnem okolju z vidikov sociologije, kulturologinje, komunikacijskih ved in ekonomije;
- Zagotoviti študentom priložnost, da razmislijo o uporabnosti kulture kot objektiva za preučevanje trgov in organizacij ter koristnosti socioloških orodij za razumevanje svetovnega gospodarstva, trgov in družb;
- Spodbuditi razvoj t.i. »glokalne« miselnosti (globalne in lokalne) ter povečati ozaveščenost o globalnih in lokalnih kontekstih v katerih delujejo trgi, potrošniki in institucije.

Vsebina predmeta

1. Uvod v predmet
2. Osnovne sociološka orodja in koncepti za razumevanje trgov, institucij in organizacij v svetovnem gospodarstvu
3. Kultura in potrošnja, trgi in cene
4. Kontekstualizacija mednarodnih poslovnih aktivnosti: skupine in družbena identitetea (vključno s stereotipi in etnične distance), t.i. »vpetost« (angl. embeddedness), družbena omrežja, družbeni kapital
5. Institucije, organizacije in kultura/družba
6. Vpliv globalnih trendov na poslovanje: klimatske spremembe in trajnostni razvoj, demografske spremembe, migracije, neenakost
7. Management odnosov med mednarodnim poslovanjem in družbo
8. Družbena odgovornost, trgi in socialna pravičnost, etika in vrednote v različnih poslovnih okoljih
9. Razumevanje svetovnih gospodarskih dogodkov v družbenem smislu: globalizacija in t.i. sekuratizacija, svetovna finančna kriza 2008 in njene posledice, globalna vstajniška gibanja (npr. okupirajmo Wall Street)
10. Predstavitve projektov

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 14.00 v P-349
 • Please email me to let me know if you are planning on coming to office hours.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • Govorilne ure
 • By appointment: https://app.simplymeet.me/anastas-vangeli/officehours
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani