EF SEB LU logo

 

Obvladovanje finančnega tveganja: Razlogi, učinki in prihodnje potrebe

znanstvena monografija

  • Avtor/ji:
  • Berk Skok Aleš
  • Cena:
  • 0,00 €
  •  
  •  
Bibliografski podatki
EAN koda: 9789612401924
ISBN koda: 978-961-240-192-4
Fizični opis: 78 str., tabele
Ključne besede: finance, finančno tveganje
Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana
Tisk: Copis
Datum izdaje: 2.7.2010
O knjigi

Raziskave o obnašanju slovenskih podjetij in poslovnih finančnikov v slovenskih podje-tjih so za zadnje petletno obdobje pokazale, da je tveganje relativno slabo obvladovano (glej npr. Berk, 2003). To ne velja zgolj za tveganja, ki so očem bolj prikrita, in ki so tudi v razvitem poslovnem svetu šele v zadnjem času vzbudila veliko zanimanje, temveč tudi za finančna tveganja, ki jih podjetja v razvitih državah uporabljajo že najmanj dve desetletji. V sedemdesetih letih so se na trgih pojavili izvedeni finančni instrumenti, s katerimi se podjetja lahko zaščitijo pred valutnim, obrestnim tveganjem in tveganjem spremembe cen blaga.

S pomočjo ankete je bilo za vzorec 137 slovenskih podjetij ugotovljeno, da tista podjetja, ki bolje obvladujejo finančna tveganja, dosegajo višjo donosnost, so bolj učinkovita, produktivna, plačilno sposobna in financirana z več dolga. Analiza vodi k razmišljanju o veljavnosti domneve, da podjetja, ki poslujejo v kapitalsko intenzivnejših panogah, obvladovanju finančnega tveganja posvečajo več pozornosti.

Mednarodno primerljiva anketa med slovenskimi podjetji, ki je vsebovala vprašanja o uporabi izvedenih finančnih instrumentov, je potrdila, da je uporaba pri njih skromnejša kot pri ameriških in nemških podjetjih. Slovenska podjetja najpogosteje ščitijo denarni tok, nimajo pa določene politike obvladovanja finančnega tveganja, in le redko vrednotijo premoženje izvedenih finančnih instrumentov. Največ pomislekov glede uporabe izvedenih finančnih instrumentov imajo na račun likvidnosti trga, nadzora in vrednotenja instrumentov ter tržnega in kreditnega tveganja. V primerjavi s slovenskimi podjetji, ameriška relativno bolj skrbijo razkritja nadzornikom in računovodska obravnava izvedenih finančnih instrumentov, nemška pa so v splošnem zaradi precej konzervativnega pristopa pri njihovi uporabi manj zaskrbljena.Na vrh strani