EF SEB LU logo

 

Izobraževanje vrhnjega managementa v okviru visokošolskih institucij

znanstvena monografija

  • Avtor/ji:
  • Igličar Aleksander
  •  
  •  
  •  
  •  
Bibliografski podatki
EAN koda: 9789612401962
ISBN koda: 978-961-240-196-2
Fizični opis: 84 str.
Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana
Tisk: Copis
Datum izdaje: 1.7.2010
O knjigi
V pričujoči knjigi z naslovom Izobraževanje vrhnjega managementa v okviru visokošolskih institucij želim prikazati zgodovinski razvoj, sedanje stanje in prihodnje usmeritve pri izobraževalnih programih in programih usposabljanja vrhnjega managementa v svetu in v Sloveniji. Pogled na razvoj izobraževanja za vrhnji management v svetu bo izhodišče za razmišljanje o možnostih njegovega nadaljnjega razvoja na slovenskih visokošolskih ustanovah, kjer bo v ospredju seveda Ekonomska fakulteta kot vodila tovrstna ustanova v Sloveniji. Izobraževalni programi in programi usposabljanja za vrhnji management so se tako v svetu kot pri nas seveda razvili tudi v okviru drugih organizacij in ustanov, a v našem delu bomo največ pozornosti namenili tovrstnim programom na visokošolskih institucijah.

Vsebina knjige je razdeljena na štiri poglavja. V prvih dveh poglavjih so opredeljeni nekateri temeljni pojmi o managementu in prikazana umestitev izobraževalnih programov za vrhnji management v splošni izobraževalni sistem. V tretjem poglavju z naslovom Izobraževanje vrhnjega managementa v svetu je najprej prikazan razvoj tovrstnih izobraževalnih oblik v svetu, nato pa predstavljene značilnosti temeljnih oblik managerskih izobraževanj, in sicer razpisanih izobraževanj in izobraževanj za zaključene skupine. V zadnjem delu tretjega poglavja so podane značilnosti tovrstnih programov v novejšem obdobju, ki kažejo na porast izobraževanj za zaključene skupine. Za ponazoritev sta podana tudi primera dobrih praks, ki sta zanimiva tako za slovenske izvajalce izobraževalnih programov kot tudi za slovenska podjetja – naročnike teh programov.

V četrtem poglavju je prikazan razvoj in sedanje stanje managerskega izobraževanja v Sloveniji s poudarkom na Ekonomski fakulteti, ki je bila pri nas začetnica managerskega izobraževanja v okviru visokošolskih institucij in ima še danes vodilno mesto. V zaključku so podana razmišljanja in navedeni predlogi za razvoj izobraževanja za vrhnji management na Ekonomski fakulteti.
Na vrh strani