EF SEB LU logo

 

Stalnost v poučevanju in učenju tujega jezika na Ekonomski fakulteti

znanstvena monografija

publikacija
  • Avtor/ji:
  • Čepon Slavica
  •  
  •  
  •  
  •  
Bibliografski podatki
EAN koda: 978961240251
ISBN koda: 978-961-240-251
Fizični opis: 165 str.
Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana
Tisk: Copis
Datum izdaje: 30.11.2012
Pripeti dokumenti
PDF: Vsebina
O knjigi
Učenje, bodisi jezika ali katero koli drugo, je eden najpomembnejših psihičnih procesov, brez katerega bi bila naša civilizacija oropana spoznanj in spretnosti, ki jih prinaša napredek. Zaradi vse hitrejšega razvoja na vseh področjih človeškega delovanja postaja sodobno razumevanje definicije učenja mnogo širše kot v preteklosti, kljub temu pa je sodobna znanost še daleč od trenutka, ko bo človeško učenje resnično razumela. V modernem času smo učenje začeli dojemati v vsej njegovi obsežnosti in zapletenosti, zato v sodobnem izobraževanju ne prevladuje več razumevanje učenja kot spominskega ohranjanja ločenih delcev spoznanj. Vse več raziskovalnih dokazov potrjuje, da bistva pojava učenja, torej tudi bistva usvajanja (angl. acquisition) in učenja (angl. learning) jezika , še vedno ne razumemo v celoti. Splošno sprejeto je, da ima za človeško učenje jezik veliko moč in neprecenljiv pomen – ¬-brez zmožnosti uporabe jezika se ljudje ne bi mogli ne učiti ne prenašati pridobljenih znanj na prihodnje generacije.
Spodbujanje dvostranskega procesa učenja/poučevanja tujih jezikov (TJ) je kot del raznojezične politike postalo pomembno vprašanje v Evropski uniji (Räisänen in Fortanet-Gomez, 2008a). V Lizbonski strategiji (2005) lahko najdemo številne poudarke o izjemnem pomenu izobraževanja in pridobivanja znanja, znanje TJ pa je označeno kot pomembno za dosego ciljev evropske politike ter kot glavni dejavnik za stimulacijo gospodarske rasti, zaposlovanja in za dosego evropske konkurenčnosti v svetu, še zlasti zaradi vse bolj naraščajoče globalne konkurence.Na vrh strani