EF SEB LU logo

 

Vpliv tržne strukture na zadovoljstvo porabnikov storitev

znanstvena monografija

  • Avtor/ji:
  • Šuster Erjavec Hana
  •  
  •  
  •  
  •  
Bibliografski podatki
EAN koda: 9789612402600
ISBN koda: 978-961-240-260-0
Fizični opis: 147 str.
Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana
Tisk: Copis
Datum izdaje: 13.6.2013
Pripeti dokumenti
PDF: Vsebina
O knjigi
Pomen storitev pri nas in v svetu narašča, ob tem pa je zadovoljstvo z njimi praviloma nižje kot z izdelki. Rezultati, ki jih dajejo različne študije, kažejo, da nekatere storitvene panoge dosegajo višje, druge pa nižje zadovoljstvo. Namen te študije je bil raziskati zadovoljstvo porabnikov storitev v različnih tržnih strukturah in ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na zadovoljstvo porabnikov storitev, kako zadovoljstvo vpliva na zvestobo porabnikov ter kakšen je pri tem vpliv tržne strukture. Naš namen je bil predstaviti, kako so podjetja pri zagotavljanju zadovoljstva porabnikov odvisna od tržne strukture, in tako pokazati, kako tržna struktura vpliva na družbeno blaginjo.

Cilj te raziskave je bil ugotoviti, ali je zadovoljstvo porabnikov storitev odvisno od tržne strukture, v kateri so storitvena podjetja. Želeli smo empirično pokazati, ali obstajajo razlike med tržnimi strukturami pri zagotavljanju zadovoljstva porabnikov in posledično pri njihovem doprinosu k družbeni blaginji. Pri tem smo želeli ugotoviti, kateri ključni dejavniki najbolj vplivajo na skupno zadovoljstvo porabnikov in kako ti dejavniki vplivajo na zadovoljstvo v posameznih tržnih strukturah. In nadalje, kako splošno zadovoljstvo oziroma zadovoljstvo (gledano v celoti), ki ga doseže podjetje med svojimi porabniki, vpliva na zvestobo porabnikov.

Teoretična izhodišča za oblikovanje konceptualnega modela so zadovoljstvo porabnikov, osrednji koncept v trženjskih raziskavah ter paradigme organizacije in strukture trga, ki obravnavajo odnos med tržno strukturo in obnašanjem podjetij in v tem okviru vpliv tržne strukture na blaginjo družbe.

V skladu z ekonomsko teorijo je tržna struktura povezana z družbeno blaginjo, ki jo praviloma merimo s porabnikovim in ponudnikovim presežkom. Pomanjkljivosti porabnikovega presežka kot merila porabnikove blaginje vodijo k izbiri merila, ki ni toliko abstraktno in je bliže porabnikovemu dejanskemu zaznavanju koristi. Merilo, ki smo ga izbrali, je zadovoljstvo porabnikov.Na vrh strani