EF SEB LU logo

Svetovalni in aplikativni projekti

Analiza poslovanja podjetja

Projekt je nastal v sodelovanju med EF in GZS, njegov namen pa je sanacija ali zgolj optimizacija posameznih področij znotraj podjetja. Prva faza je analiza stanja določenega poslovnega področja – to je hitra poslovna diagnostika, ki jo opravi ekspertni tim strokovnjakov. Po »postavitvi in predstavitvi diagnoze« pa se vsako podjetje lahko odloči za svetovanje in s svetovalnim timom določilo tudi obseg ter časovni okvir svetovanja. >>>

Dodatne informacije

brosura program 2015

Pošlji brošuro

Na vrh strani