EF SEB LU logo

O projektu

Analiza poslovanja podjetja je skupni projekt Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete, Gospodarske zbornice Slovenije in ICC Slovenia. Partnerji projekta slovenskim podjetjem nudijo podporo pri načrtovanju optimizacije poslovanja podjetja ali sanacije ter izobraževanju zaposlenih po meri naročnika, podjetja.

Cilj vseh partnerjev pri projektu je podjetjem ponuditi najbolj kakovostne, multidisciplinarne svetovalne time strokovnjakov z bogatimi izkušnjami. Prva faza sodelovanja s posameznim podjetjem v okviru Analize poslovanja podjetja je analiza stanja določenega poslovnega področja – to je hitra poslovna diagnostika. Po »postavitvi in predstavitvi diagnoze« se podjetje lahko odloči za svetovanje in s svetovalnim timom določi tudi obseg ter časovni okvir svetovanja. Na ta način želita EF in GZS podjetjem približati pravočasno (po)svetovanje s strokovnjaki, to je v fazi preden podjetje zaide v gospodarskih spore na sodiščih večjih vrednosti, prisilne poravnave ali celo stečaje.

Dodatne informacije

brosura program 2015

Pošlji brošuro

Na vrh strani