EF SEB LU logo

O partnerjih projekta

EF EF

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Ekonomska fakulteta v Ljubljani je bila ustanovljena leta 1946 kot del Univerze v Ljubljani in hitro po nastanku je postala ena od najvplivnejših univerzitetnih organizacij v regiji. Na fakulteti je v celotnem obdobju po ustanovitvi diplomiralo več kot 40 000 študentov. Na njej so in še vedno poučujejo najbolj znani slovenski in tuji ekonomisti in strokovnjaki. Profesorji, diplomanti in študentje fakultete odločilno prispevajo k gospodarskemu in političnemu razvoju družbe: profesorji kot ministri v različnih vladah, člani najvišjih organov vladne administracije in nadzornih svetov najpomembnejših slovenskih podjetij, medtem ko diplomanti zasedajo najpomembnejše položaje v slovenskih in mednarodnih podjetjih. So direktorji in predsedniki uprav največjih in najhitreje rastočih slovenskih podjetij.

Odličnost Ekonomske fakultete na vseh področjih dokazujejo mnoge akreditacije in članstva v pomembnih organizacijah na področju ekonomskih in poslovnih šol ter raziskovalnih institucij. Ekonomska fakulteta je poleg EQUIS tudi AACSB akreditirana šola. Tako se uvršča med približno 70 poslovnih šol na svetu, ki imajo obe najpomembnejši akreditaciji (evropsko in ameriško), kar je zavidljiv dosežek v svetovnem merilu. Najprestižnejšo ameriško akreditacijo AACSB je do tega trenutka uspelo pridobiti zgolj 50 poslovnim šolam v Evropi in Ekonomska fakulteta v Ljubljani je prva iz srednje in vzhodne Evrope.

EF

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete

V okviru CPOEF prenašamo kakovostno znanje iz stroke v poslovno prakso preko različnih metod izobraževanja, izobraževanja za managerje in strokovne kadre ter svetovanja in raziskovanja. Izvajamo seminarje in delavnice za zaposlene iz različnih podjetij t.i. odprtega tipa ter seminarje in delavnice po meri enega podjetja, t.i. zaprtega tipa. V zadnjih letih se je razvila nova oblika poslovnega izobraževanja, t.i. poslovne akademije oz. – to so daljše oblike izobraževanja, ki obsegajo več modulov in so vsebinsko zaključeni izobraževalni programi. Tudi te izvajamo za udeležence iz različnih podjetji - akademije odprtega tipa - in akademije, ki so povsem prilagojene potrebam enega podjetja - t. i. incompany akademije oz. incompany izobraževalni programi. Poleg izobraževalnih programov CPOEF izvaja tudi številne raziskovalne in svetovalne projekte. V okviru sodelovanja z GZS pa izvaja skupni projekt Analiza poslovanja podjetja, katerega namen je, da ekspertni timi GZS v sodelovanju z eksperti iz EF na podlagi analize poslovanja podjetij tem pomagajo pri preobratu/reorganizaciji oz. sanaciji ter izobraževanju zaposlenih.

EF

Gospodarska zbornica Slovenije

Gospodarska zbornica Slovenije je največje samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno združenje gospodarstva, ki kot eno od združenj delodajalcev zastopa interese svojih članov v odnosih z državo in sindikati pri oblikovanju pogojev dela in poslovanja ter pri zagotavljanju pogojev za gospodarski razvoj. Na GZS svojim članom nudimo širok nabor storitev za podporo poslovanju ter zagotavljamo nove priložnosti za razvoj, konkurenčnost in prodor na tuje trge. Na ta način vzpodbujamo gospodarski, družbeni in okoljski razvoj v Sloveniji.

GZS je:

  • mesto združevanja znanj in izkušenj vrhunskih strokovnjakov;
  • center kakovostnih poslovnih informacij;
  • mesto za medsebojne poslovne stike in povezave;
  • center vpliva na oblikovanje gospodarskega sistema in ekonomske politike;
  • učinkovita vez za aktivno sodelovanje;
  • v mednarodnem omrežju več kot 50 mednarodnih panožnih organizacij in drugih institucij.
EF

Mednarodna trgovinska zbornica – ICC Slovenia

Mednarodna trgovinska zbornica s sedežem v Parizu (ICC) je pri OZN, WTO in drugih mednarodnih organizacijah priznana kot največja in najvplivnejša svetovna asociacija, ki preko svojih nacionalnih odborov pospešuje liberalizacijo svetovne trgovine in investicij, pripravlja standardne mednarodne gospodarske pogodbe, spodbuja razvoj poslovnih običajev, alternativne oblike reševanja sporov in korporativno družbeno odgovornost podjetij. GZS in Združenje bank Slovenije sta ustanovni članici Nacionalnega odbora ICC za Slovenijo (ICC Slovenia), katerega sekretariat vodi GZS.

Dodatne informacije

brosura program 2015

Pošlji brošuro

Na vrh strani