EF SEB LU logo

Več-nivojski pristop

Posamezna Analiza poslovanja podjetja ima 3 nivoje:

  1. skupni pregled in ocena stanja na določenem segmentu poslovanja naročnika;
  2. svetovanje o možnih izboljšavah, optimizaciji, sanaciji področja poslovanja in/ali
  3. usposabljanje strokovnih kadrov za podporo optimizaciji oz. sanaciji poslovanja podjetja.

Naročnik se lahko odloči za vse tri faze ali pa izbere le posamezno glede na svoje potrebe. Vsebino in poudarke posamezne in-company analize se povsem prilagodi željam in potrebam naročnika.

Prva faza, to je skupni pregled in ocena stanja - diagnostika problemov/izzivov, je za naročnika brezplačna.

Na podlagi pregleda in ocene stanja se podjetje skupaj z izbranim ekspertnim timom, ki je pripravil analizo podjetja na določenem področju, dogovori, katerih izboljšav, optimizacije ali sanacije bi se bilo smiselno lotiti. Ekspertni tim nato pripravi ponudbo, časovni okvir in finančno ovrednoti vrednost svetovanja ali izobraževanja zaposlenih. Naročnik pa se odloči, ali bo ponudbo sprejel.

EF

Dodatne informacije

brosura program 2015

Pošlji brošuro

Na vrh strani