EF SEB LU logo

Ekspertni tim svetovalcev

In-company analize poslovanja podjetja vodijo vrhunski strokovnjaki z večletnimi praktičnimi izkušnjami in mednarodnimi referencami z izbranega področja.

Tekom izvajanja analize pri posameznem podjetju se glede na strokovno področje, potrebe in želje naročnika v analizo lahko vključijo tudi dodatni eksperti, katerih znanje in izkušnje lahko pripomorejo h kvalitetni in učinkoviti analizi poslovanja.

Vodji projektnega tima svetovalcev sta:

prof. dr. Branko Korže (ekspert za področje gospodarskega prava)

dr. Branko Korže je izredni profesor na področju gospodarskega prava in redni član Katedre za management in organizacijo. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je zaposlen od leta 1999. Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani je opravil pripravništvo na takratnem Temeljnem sodišču v Ljubljani, po opravljenem pravosodnem izpitu pa se je zaposlil v Elektonabavi, kjer je opravljal dela pravnika, vodje pravne službe in direktorja zunanje trgovine.

>>>

Marko Djinović (ekspert za področje gospodarskega pogodbenega prava)

Marko Djinović, univ. dipl. pravnik, je direktor Pravne službe GZS in ekspertni svetovalec nacionalnega odbora Mednarodne trgovinske zbornice za Slovenijo (ICC Slovenija). Ukvarja se s svetovanjem strankam na področju gospodarskega pogodbenega in mednarodnega gospodarskega prava, zlasti sklepanja in izvajanja mednarodnih komercialnih pogodb ter reševanja gospodarskih sporov.

>>>

Ekspertni svetovalci po področjih so:

prof. dr. Borut Rusjan (za področje managementa in organizacije)

dr. Borut Rusjan je kot redni profesor zaposlen na Ekonomski fakulteti, Univerze v Ljubljani, kjer je nosilec in izvajalec predmetov Management proizvodnih in storitvenih procesov (dodiplomski študij), Proizvodni management in Management poslovne odličnosti (podiplomski študij). Raziskovalno se ukvarja s problematiko strategije izdelavne poslovne funkcije ter uporabe sodobnih proizvodnih in poslovnih konceptov: poslovna odličnost, obvladovanje celovite kakovosti, ravno ob pravem času, prenova poslovnih procesov.

>>>

prof. dr. Marko Jaklič (za področje managementa in strategija)

dr. Marko Jaklič je na Ekonomski fakulteta v Ljubljani zaposlen kot redni profesor za področje poslovne ekonomije. Aktiven je na področjih strateškega managementa, organizacije, inovativnosti, politike konkurenčnosti in institucionalne ekonomije. Vpleten je v mnoge mednarodne raziskovalne projekte s področja institucij v gospodarskem razvoju. Objavil je mnogo člankov v mednarodno priznanih revijah in napisal prispevke za knjige s področja poslovanja in razvoja managementa.

>>>

prof. dr. Aleš Ahčan (za področje financ in poslovnih tveganj)

dr. Aleš Ahčan je na Ekonomski fakulteti zaposlen kot redni profesor na Katedri za denar in finance. Ima 12 let izkušenj s področja svetovanja in več kot 50 svetovalnih projektov. Je strokovnjak za energetske trge, finance in zavarovalništvo. Od leta 2005 je pridruženi član slovenskega aktuarskega društva, med letoma 2007 in 2009 pa je bil vodja magistrskega programa za aktuarstvo. Je avtor več kot 20 recenziranih člankov.

dr. Andrej Friedl (za področje gospodarskega pogodbenega in korporacijskega prava)

dr. Andrej Friedl je leta 1979 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani in leta 1985 opravil pravosodni izpit. Na podiplomskem študiju se je izpopolnjeval tudi na Cleveland State University v ZDA s področja pogodbenega prava. Leta 1990 je magistriral na Pravni fakulteti v Ljubljani in leta 2008 doktoriral na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani s področja korporacijskega prava.

>>>

Nejc Lahne (za področje gospodarskega pogodbenega prava in intelektualne lastnine)

Nejc Lahne je namestnik generalnega sekretarja Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije, ekspertni svetovalec nacionalnega odbora Mednarodne trgovinske zbornice za Slovenijo (ICC Slovenija) in samostojni pravni svetovalec v Pravni službi Gospodarske zbornice Slovenije. Ukvarja se z reševanjem gospodarskih sporov in svetovanjem strankam na področjih gospodarskega pogodbenega prava in mednarodnega gospodarskega prava s poudarkom na sklepanju in izvajanju mednarodnih gospodarskih pogodb.

prof. dr. Marko Hočevar (za področje računovodstva in revizije)

dr. Marko Hočevar je magistriral in doktoriral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi redni profesor računovodstva in revizije. Njegovo raziskovalno področje je oblikovanje računovodskih informacij za managersko odločanje. Je avtor oziroma soavtor mnogih prispevkov v priznanih domačih in mednarodnih knjižnih publikacijah in revijah. Na področju kontrolinga svetuje mnogim organizacijam ter je član nadzornih svetov oziroma revizijskih komisij.

prof. dr. Tomaž Kolar (za področje trženja)

dr. Tomaž Kolar je po osnovni izobrazbi psiholog, ki je zatem nadaljeval študij na Ekonomski fakulteti in sočasno nabiral trženjske izkušnje v praksi. Prva zaposlitev v agenciji Kline & Kline, naročniško stran pa je zatem spoznaval v Novi Ljubljanski banki. Od leta 2001 je zaposlen na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kot Izredni profesor na katedri za trženje, kjer sodeluje pri številnih trženjskih predmetih (Strateški trženjski management, Trženje storitev, Kvalitativne metode trženjskega raziskovanja, Vedenje porabnikov).

>>>

prof. dr. Adriana Rejc Buhovac (za področje poslovnih strategij in merjenja uspešnosti zaposlenih)

dr. Adriana Rejc Buhovac je izredna profesorica za management na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Študente uči in usposablja za razvijanje in uresničevanje strategij, merjenje uspešnosti in managersko kontrolo, obvladovanje tveganj in družbeno odgovornost. Na vseh teh področjih objavlja znanstvene in strokovne prispevke. S soavtorjem Marc J. Epsteinom (Rice University) je za AICPA (New York) in CMA Canada (Toronto) razvila več metodologij, med drugim za merjenje uspešnosti naložb v informacijsko tehnologijo ('Evaluating Performance in Information Technology'), za celovito obvladovanje tveganj ('Identifying, Measuring, and Managing Organizational Risks for Improved Performance') ter za poročanje o obvladovanju tveganj ('The Reporting of Organizational Risks for Internal and External Decision-Making'). Sodeluje v številnih raziskovalnih in svetovalnih projektih. Januarja 2014 bo izšla njena knjiga o uresničevanju trajnostnih strategij, 'Making Sustainability Work – Second Edition' (Greenleaf Publishing & Berrett-Koehler Publishing).

prof. dr. Matej Lahovnik (za področje managementa in organizacije)

dr. Matej Lahovnik je zaposlen na Ekonomski fakulteti v Ljubljani kot izredni profesor za področje managementa. Sodeloval je pri znanstveno-raziskovalnih projektih: »Obnašanje podjetij in finančnih institucij v obdobju prehoda«, »New Finance for Central Europe«, »Strategija gospodarskega razvoja Slovenije« in »Uspešne konkurenčne strategije slovenskih in hrvaških podjetij«. Je avtor in soavtor različnih prispevkov v znanstveno-raziskovalnih revijah in prispevkov, ki so bili predstavljeni in objavljeni na mednarodnih znanstveno-raziskovalnih konferencah ter dveh znanstvenih monografij. Kot gostujoči raziskovalec je deloval na Kelley School of Business, Indiana University, kot izredni profesor pa je en semester predaval in deloval na Caledonian Business School. V letih 2004 in 2008-2010 je bil minister za gospodarstvo v Vladi Republike Slovenije.

Dodatne informacije

brosura program 2015

Pošlji brošuro

Na vrh strani