EF SEB LU logo

Fundacija

Fundacija Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je bila ustanovljena z namenom, da s finančnimi in drugimi viri preko štipendiranja odličnih tujih in domačih študentov, podpore gostovanja uveljavljenih tujih profesorjev ter na druge načine, prispeva k odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Fundacija tako prispeva k vpetosti Ekonomske fakultete v domače in mednarodno poslovno okolje in odgovarja na potrebe gospodarstva v povezavi s kakovostjo akademskega dela.

Public call for the 2020/2021 academic year for Applications for a Scholarship from the University of Ljubljana, School of Economics and Business Fundation

Štipendija za doktorski program v študijskem letu 2020/2021


Fundacija Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2020/2021 podeljuje največ 3 štipendije v skupni višini 7.500,00 EUR za doktorski program EF UL.

Štipendije se lahko dodelijo za plačilo delne oz. celotne šolnine programa.

Vlogo za pridobitev štipendije je potrebno oddati najkasneje do 15.8.2020.

Več informacij v zvezi z kriteriji in pogoji za prijavo najdete v prilogi.

Doctoral program in the Academic year 2020/2021


The SEB LU Fundation is granting a maximum of 3 scholarships in the 2020/2021 academic year in the overall amount of EUR 7,500 for the Doctoral Programme in Economics and Business.

Scholarships are granted in the form of payment of partial or full value of the tuition fee. The deadline for scholarship applications is 15 August 2020.

For more information, please see the attached document.


Štipendije za študijsko leto 2020/2021 za MBA študij / Ljubljana MBA in the Academic year 2020/2021


As one of the leading providers of executive education in Central and Eastern Europe, the University of Ljubljana, School of Economics and Business (SEB), supports high potentials to meet their educational and career goals by offering scholarships for the LJUBLJANA MBA program. FELU encourages and supports applicants with an outstanding track record and those with a drive and ambition to create new innovative business opportunities while contributing to the SEB brand in the Region. The application deadline: 30 September 2020. The number of awarded scholarships will depend only on the quality of the candidates.

To be eligible for an LJUBLJANA MBA Scholarship, candidates must:

  • apply for first-year admission into an LJUBLJANA MBA program,
  • apply before the 30 September 2020,
  • have a minimum of 3 years of meaningful working experience,
  • be fluent in English,
  • have an adequate undergraduate education (180 ECTS).

Application procedure:

Complete the online LJUBLJANA MBA scholarship registration form.

Submit also the LJUBLJANA MBA application form (LJUBLJANA MBA Application).

For more information please visit LJUBLJANA MBA SCHOLARSHIP.


Štipendija za spodbujanje internacionalizacije 2020/2021


Fundacija Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2020/2021 podeljuje največ 3 štipendije v skupni višini 6.000,00 EUR za spodbujanje internacionalizacije.

Štipendije se lahko dodelijo za plačilo delne oz. celotne šolnine na skupnih programih in dvojnih diplomah, ki potekajo tudi v tujini.

Vlogo za pridobitev štipendije je potrebno oddati najkasneje do 15.8.2020.

Več informacij v zvezi z kriteriji in pogoji za prijavo najdete v prilogi.

Scholarship in the 2020/2021 academic year for encouraging internationalisation


The SEB LU Fundation is granting a maximum of 3 scholarships in the 2020/2021 academic year in the amount of EUR 2,000 per candidate for encouraging internationalisation.

Scholarships are granted in the form of payment of partial or full value of the tuition fee for enrolment in postgraduate programme on joint programs and double diplomas that also take place abroad.

The deadline for scholarship applications is 15 August 2020.

For more information, please see the attached document.

Kontakt

Na vrh strani