EF SEB LU logo

Fundacija

Fundacija Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je bila ustanovljena z namenom, da s finančnimi in drugimi viri preko štipendiranja odličnih tujih in domačih študentov, podpore gostovanja uveljavljenih tujih profesorjev ter na druge načine, prispeva k odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Fundacija tako prispeva k vpetosti Ekonomske fakultete v domače in mednarodno poslovno okolje in odgovarja na potrebe gospodarstva v povezavi s kakovostjo akademskega dela.

Javni razpis Fundacije Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Štipendije za študijsko leto 2019/2020 za MBA študij


As one of the leading providers of executive education in Central and Eastern Europe, the Faculty of Economics supports high potentials to meet their educational and career goals by offering scholarships for the FELU MBA program. FELU encourages and supports applicants with outstanding track record and those with a drive and ambition to create new innovative business opportunities while contributing to the FELU brand in the Region. The application deadline: 30 September 2019. The number of awarded scholarships will depend only on the quality of the candidates.

To be eligible for a FELU MBA Scholarship, candidates must:

  • apply for first-year admission into a FELU MBA programme,
  • apply before the 30.9.2019,
  • minimum 3 years of meaningful working experience,
  • fluent in English,
  • have an adequate undergraduate education (180 ECTS).

Application procedure:

For more information please visit FELU MBA SCHOLARSHIP

Public call for the 2019/2020 academic year for Applications for a Scholarship from the University of Ljubljana, School of Economics and Business Fundation

Doctoral program in the Academic year 2019/2020


The SEB LU Fundation is granting a maximum of 7 scholarships in the 2019/2020 academic year in the overall amount of EUR 21,000 for the Doctoral Programme in Economics and Business.

Scholarships are granted in the form of payment of partial or full value of the tuition fee.

The deadline for scholarship applications is 10 July 2019.

For more information, please see the attached document.

Javni razpis za podelitev štipendij za študijsko leto 2019/2020 Fundacija Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Štipendija za spodbujanje internacionalizacije 2019/2020


Fundacija Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani v šolskem letu 2019/2020 podeljuje največ 5 štipendij v skupni višini 10.000,00 EUR za spodbujanje internacionalizacije.

Štipendije se lahko dodelijo za plačilo delne oz. celotne šolnine ali življenjske stroške na skupnih programih in dvojnih diplomah, ki potekajo tudi v tujini.

Vlogo za pridobitev štipendije je potrebno oddati najkasneje do 20.8.2019.

Več informacij v zvezi z kriteriji in pogoji za prijavo najdete v prilogi.

Kontakt

Na vrh strani