EF FELU logo

O nas

Poslanstvo

Poslovnemu svetu ponuditi mednarodno konkurenčno in kakovostno znanje ter svetovalne storitve in z upoštevanjem dejanskih potreb gospodarstva ter javnih institucij vplivati na hitrejši razvoj gospodarskega okolja, tudi širše v regiji.

Cilji

Upoštevati dejanske potreba gospodarstva, se nanje odzvati takoj in v sodelovanje povezati čim več podjetij oz. posameznikov širše regije. Na področju poslovnega izobraževanja ponuditi nove produkte, ob sodelovanju odličnih domačih in še večjem številu tujih priznanih profesorjev, izbranih iz široke mreže mednarodnih partnerjev Ekonomske fakultete ter gostujočih predavateljev, med drugim tudi iz Harvardske Univerze.

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete

CPOEF je bil ustanovljen leta 2011. Njegovo delovanje zajema vsa področja sodelovanja Ekonomske fakultete s poslovnim svetom.

Ekonomska fakulteta se z ustanovitvijo CPOEF zgleduje po modelu London School of Economics, Copenhagen Business School in podobnih.

Ko govorimo o poslovnem izobraževanju, se običajno tako vsebine kot način dela za izobraževanje posameznikov z delovnimi izkušnjami, še posebej pa vrhnjega managementa, razlikujejo od tistih, ki spadajo na področje rednega ali javnega izobraževanja. Zato je namen učinkovit prenos v praksi uporabnega znanja, hitra odzivnost in fleksibilnost, kar se rezultira v dodani vrednosti za obe vključeni strani: podjetje in fakulteto.

brosura program 2015

Pošlji brošuro

Dodatne informacije:

Na vrh strani