EF FELU logo

Vodstvo

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavlja sedem predstavnikov ustanoviteljev.

Seznam ustanoviteljev:

 • Univerza v Ljubljani
 • BTC d.d.
 • Gorenje d.d.
 • Kolektor Group d.o.o.
 • Mercator, d.d.
 • NLB d.d.

Svet CPOEF sestavljajo:


Iz vrst Ekonomske fakultete, Univerze v Ljubljani:
 • prof. dr. Metka Tekavčič
 • prof. dr. Tanja Dmitrović
 • prof. dr. Andreja Cirman
 • prof. dr. Nevenka Hrovatin
Iz vrst ustanoviteljev, strateških partnerjev:
 • Stojan Petrič, Kolektor Group d.o.o.
 • mag. Franjo Bobinac, Gorenje d.d.
 • Anton Balažič, Mercator d.d.

Direktorica

brosura program 2015

Pošlji brošuro

Dodatne informacije:

Na vrh strani