EF FELU logo

Organizatorji

CERŠ – Center za razvoj in svetovanje študentom

Več kot le študij, pripravimo vas na vstop v poslovni svet

Strokovne prakse doma in v tujini

Strokovna praksa je pomemben sestavni del študijskih programov Ekonomske fakultete v Ljubljani na dodiplomskem študiju. Študenti jo lahko opravljajo doma ali v tujini. Prav tako je Strokovna praksa v tujini opcijska izbira študentov podiplomskega študija.

Za večino študentov le-ta predstavlja prvi stik s poslovnim okoljem in s tem možnost praktične uporabe in razvoja veščin pridobljenih na fakulteti. Študenti na strokovni praksi nadgrajujejo svoje sposobnosti odločanja, pogajanja, sprejemanja odločitev, timskega dela, spoznavajo poslovni proces podjetja, se v njem poskušajo prepoznati in doprinesti svoj delež. Te izkušnje se kasneje lahko izkažejo za neprecenljive. Z dobrim delom na praksi si pridobijo referenco, ki jim je v pomoč pri iskanju zaposlitve po končanem študiju. Veliko študentov se po opravljeni strokovni praksi dogovori s podjetjem tudi za nadaljnje sodelovanje. Strokovna praksa študentom lahko nudi zelo dobro odskočno desko v poslovni svet, kako jo izkoristijo, pa je odvisno od njih samih.

Temeljni cilji strokovne prakse so študentom približati strokovno delo, spoznati in opravljati delo v organizaciji, uporabiti pridobljeno znanje v delovnem okolju organizacije, dobiti vpogled v aktivnosti, ki potekajo na posameznem strokovnem področju organizacije, sodelovati pri izvedbi strokovnih nalog in jih samostojno opravljati.

Namen strokovne prakse je uporaba znanja, pridobljenega s študijem, v praksi neposredno v delovnem okolju. Diplomanti Ekonomske fakultete bodo tako pripravljeni na neposredno sprejemanje delovnih nalog v praksi.

Svetujemo pri študiju in študijskih praksah

Skrbimo za študijski in osebnostni razvoj naših študentov, nudimo informacije o možnostih nadaljevanja študija na podiplomski ravni ter organiziramo delavnice in predavanja za krepitev zaposlitvenih in drugih veščin.

Svetujemo in pomagamo tudi pri opravljanju strokovne prakse doma in v tujini. Strokovna praksa je vitalni del učnega procesa in edinstvena priložnost. Domiselni delodajalci so spoznali, da jim omogoča dostop do perspektivnih kandidatov za bodoče zaposlitve. V tujini je strokovna praksa, kjer so podjetja študente zaposlovala izključno za pomoč pri manj zahtevnih delih, stvar preteklosti. To ni le ena izmed študijskih obveznosti, ampak priložnost za povezovanje z delodajalci in poslovnim svetom. Študenti, ki opravljajo strokovno prakso, imajo več možnosti, da dobijo službo še pred koncem študija oziroma da si vzpostavijo mrežo poslovnih stikov za prihodnje priložnosti.

Pomagamo pri načrtovanju poklicne poti

Uspešna poklicna pot je cilj vsakega študenta, ki se vpiše na Ekonomsko fakulteto. Izobraževanje je prvi pogoj za uspešno kariero. Vendar je napačno prepričanje, da je treba najprej pridobiti izobrazbo in šele nato razmišljati o poklicu in karieri. Postopek je treba obrniti: najprej razmisliti o svojih željah, sposobnostih, oblikovati svoje poklicne cilje in potem delati zanje. Zato študente spodbujamo pri načrtovanju kariere, da si bodo kot diplomanti lažje utrli pot v poslovni svet.

Skrb vzbujajoče je dejstvo, da ljudje veliko več časa porabimo za načrtovanje nepomembnih aktivnosti (npr. za zabave in potovanja) kot za načrtovanje svojega življenja, katerega pomemben del je kariera. Poklicno pot je treba najprej zasnovati, spremljati različne možnosti in dogajanja na trgu, se dodatno izobraževati in usposabljati, pridobiti določene delovne izkušnje in nato pripraviti strategijo iskanja svoje prve zaposlitve.

Omogočamo neposreden stik z delodajalci

Vsako leto na fakulteti organiziramo številne predstavitve uspešnih podjetij na slovenskem trgu in druge dogodke, ki povezujejo študente in potencialne delodajalce. Na ta način študentje dobijo pomembne informacije o delu znotraj podjetij iz prve roke, kar jim omogoča lažje sprejemanje odločitev o svoji prihodnji karieri in iskanje zaposlitve po koncu študija.

Podjetja, s katerimi sodelujemo, imajo dostop do baze življenjepisov in tako spremljajo kandidate, ki jih bodo morda potrebovala v prihodnosti. Svoj življenjepis lahko študentje v bazo vnesejo prek uporabniške strani Študent-net.

Skrbimo za stalno informiranost o trgu dela

Trg dela se dandanes hitro spreminja, konkurenca pa je velika. Za uresničitev poklicnih želja in interesov je pomembno, da stalno spremljamo ponudbo dela. Zavedamo se, da študentom ob polnem urniku študijskih aktivnosti velikokrat zmanjka časa za druge stvari, zato jim poskušamo olajšati iskanje zaposlitve s stalnim obveščanjem o prostih delovnih mestih, razpisih, dogodkih in novostih na trgu dela prek elektronske pošte in spletne strani Študent-net.

Spodbujamo enake možnosti za vse

Kdo so študentje s posebnimi potrebami?

Različne življenjske okoliščine in zdravstvena stanja študentov vplivajo na možnosti za njihovo polno vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu in v študijskem okolju. Študentje s posebnimi potrebami so študentje z delno ali popolno izgubo vida, z delno ali popolno izgubo sluha, z govorno-jezikovnimi motnjami, z gibalno oviranostjo, z dolgotrajno ali kronično boleznijo in študentje s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Za premagovanje ovir, s katerimi se srečujejo, potrebujejo različne prilagoditve ter pomoč pri vključevanju in sodelovanju v študijskem procesu.

Nudimo nasvete in dodatno pomoč

Študentom s posebnimi potrebami med drugim svetujemo o pridobitvi statusa študenta s posebnimi potrebami, o posebnih prilagoditvah okolja in študijskega procesa ter o pravicah in dolžnostih študentov.

Da bi čim bolj olajšali študij, organiziramo tudi tutorstvo, kjer študentje višjih letnikov pomagajo študentom s posebnimi potrebami.

Tutorstvo

Skupaj vedno izpolnimo zastavljene cilje!

Iz izkušenj vemo, da je najboljši nasvet tisti, ki ga dobimo od nekoga, ki ima na situacije, v katerih smo, še svež spomin in jih je preživel tudi sam. Tako je nastala ideja tutorstva. Tutorji so prostovoljci, ki se zavedajo pomena nesebične pomoči sočloveku. Medsebojna pomoč, iz katere se velikokrat razvijejo pristna prijateljstva, je že ustaljena praksa na Ekonomski fakulteti. Za tutorstvo se odločajo študentje višji letnikov dodiplomskega in podiplomski študentje z boljšim učnim uspehom.

Uvajalno tutorstvo

Namenjeno je predvsem študentom prvih letnikov dodiplomskega in podiplomskega študija, ki želijo pomoč in nasvete na prehodu iz prejšnje šole. Spodbujamo bruce, naj v čim večji meri izkoristijo ponujeno možnost in tako odnesejo kar največ od prvega študentskega leta. Tovrstno tutorstvo se je v preteklosti izkazalo za izjemno koristno, zlasti za študente, ki predhodno niso imeli ekonomske podlage. Tutorji priskočijo na pomoč tako pri študijskih zadevah kot tudi pri organizacijskih ali administrativnih. Tudi če bi se radi samo pogovorili s kom iz višjega letnika, nas brez oklevanja poiščite. Tutorjem pišite na el. naslov: uvajalni.tutor@ef.uni-lj.si

Študentje višjih letnikov, ki se odločijo pomagati, kot tutorji tako širijo svojo mrežo poznanstev in hkrati obnovijo svoje znanje, ki so ga pridobili v minulih letih. Seveda pa dobijo tudi certifikat o opravljenem delu. Slednji je velikokrat izredno koristen pri vpisu na tuje univerze, kjer je to pogosto pogoj. Svoj življenjepis in povprečje ocen ali morebitna vprašanja pošljite Andreji Turman in z veseljem vas bo podrobneje seznanila s tem koristnim preživljanjem prostega časa.

Tutorstvo za tuje študente

Tutorji največkrat pomagajo tujim študentom pri administrativnih stvareh takoj ob prihodu v Slovenijo, jih pričakajo na postaji in se z njimi odpravijo do Pisarne za študentske domove oziroma jim pomagajo pri iskanju nastanitve, jim predstavijo bogato obštudijsko dogajanje, jih obveščajo o različnih dogodkih, jim svetujejo in jih usmerjajo skozi študij, običajno pa se z njimi družijo tudi v prostem času in jim tako pomagajo pri vključevanju v slovensko okolje.

Dodatne prednosti tutorstva pa so še poznanstva s celega sveta, utrditev angleškega in drugih jezikov, udeležba na mednarodnih aktivnostih in seveda dodatna prednost za vaš CV.

Če je vse našteto zate izziv, te vabimo, da se prijaviš na razpis in v letnem semestru tega študijskega leta postaneš tutor kateremu izmed tujih kolegov, ki bo študiral na tvoji fakulteti. Edini pogoj je, da si študent/-ka, nujno pa moraš seveda znati tudi tuj jezik.

Če si želiš nepozabne izkušnje in splesti nova poznanstva iz tujine, ne odlašaj in se prijavi še danes na iro@ef.uni-lj.si.

Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami

Vsak semester je na fakulteti organiziran sestanek študentov s posebnimi potrebami, kjer se uskladijo potrebe z razpoložljivimi tutorji. Tutorske ure potekajo v obliki učne pomoči za določene predmete nižjih letnikov.

Če se zavedate, kako pomembna je pomoč sočloveku, in bi želeli narediti nekaj koristnega za družbo kot celoto ter si hkrati obogatiti CV, pošljite svoj življenjepis in povprečje ocen ali morebitna vprašanja Andreji Turman.

Predmetno tutorstvo

Predmetno tutorstvo je študentom namenjeno kot dodatna pomoč pri razumevanju in osvajanju študijske snovi posameznih predmetov. Običajno je organizirano pri predmetih z zahtevnejšo in obsežnejšo študijsko snovjo z namenom izboljšanja rezultatov na izpitih. Na uri predmetnega tutorstva lahko študent povpraša po dodatni razlagi tistih delov snovi, ki jih ni razumel med predavanji in na vajah. Priporočamo, da študent po mailu predhodno obvesti tutorja, kje konkretno so se pojavile težave, in si na ta način zagotovi hitrejše in učinkovitejše odpravljanje težav. Pogosto tutorji tudi svetujejo o najprimernejših študijskih metodah in strategijah učenja pri posameznem predmetu ter študente seznanijo s pomembnimi informacijami in literaturo za posamezen predmet.

Dodatna učna pomoč predmetnih tutorjev je prvenstveno namenjena študentom 1. letnikov dodiplomskega študija. Za določene predmete (npr. zimski semester matematika, mikroekonomija, poletni semester statistika, makroekonomija) so termini tutorskih srečanj že dogovorjeni in jih lahko spremljate v Koledarju tutorjev. V kolikor potrebujete učno pomoč pri teh predmetih ali pri katerem drugem predmetu, nam pišite na elektronski naslov tutorji.ef@gmail.com.


Management Group

Združenje Management Group je neodvisna in neprofitna organizacija, ki deluje že vse od leta 1994. Združuje študente in diplomante iz različnih področij in fakultet, ter jim omogoča prenos teoretičnega znanja na praktično raven. Samostojno organiziramo veliko različnih projektov, okroglih miz, predavanj, delavnic ipd. Naši najbolj prepoznavni projekti so: mednarodni projekt Business Hive, ki je odlična platforma za študente, ki želijo delati neposredno s podjetji, International week, ki omogoča izmenjavo študentov iz celega sveta ter spoznavanje tujih gospodarstev, EconomiCup, regata, katere cilj je na enem mestu združiti in povezati študente Ekonomske fakultete, njene zaposlene , profesorje ter partnerje iz poslovnega sveta in Humanitarni alarm, z dobrodelno noto.

Člani združenja, preko dela na projektih pridobijo izkušnje, ter konkurenčno prednost pred drugimi študenti, kar jim omogoča lažji vstop na trg delovne sile.

Eden izmed pomembnih projektov Management Groupa, pri katerem že tradicionalno sodelujemo z Ekonomsko fakulteto, je tudi Delo MeNE išče. Menimo, da je DMI odličen projekt, saj študentom omogoča neposreden stik s sodelujočimi podjetji in institucijami. Zanimiv pa je tudi za podjetja, saj na takšen način pridejo v stik s potencialnimi kadri.

V sklopu dogodka vam bomo na stojnici Management Groupa, člani na voljo za vsa vprašanja in dodatne informacije – naj bo to glede podjetij ali pa glede najboljšega društva na Ekonomski fakulteti – MANAGEMENT GROUPa.

Za več informacij obiščite spletno stran www.management-group.si, spremljajte nas na naši Facebook strani www.facebook.com/managementgroup ali pišite na info@management-group.si

Dodatne informacije

Vabimo vas, da nam sporočite svoje mnenje, predloge, komentarje, pohvale ali graje o sejmu Delo MEne išče na naslov

andreja.scancar@ef.uni-lj.si

prijava

Na vrh strani