EF SEB LU logo

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, EURES

evropski socialni skladi
Rožna dolina cesta IX/6, 1000 Ljubljana
https://www.ess.gov.si/
eures@ess.gov.si
RS ministrstvo
zavod rs za zaposlovanje eures

Aktivnosti Zavoda RS za zaposlovanje in EURES


V okviru Zavoda RS za zaposlovanje izvajamo projekt Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile- EURES. EURES je kratica za EURopean Employment Services. Pred¬stavlja omrežje služb za zaposlovanje in njihovih nacional¬nih partnerjev iz držav članic EU, EGP in Švice, ki deluje za¬radi uresničevanja prostega pretoka delavcev od leta 1993. Slovenija se je povezavi priključila leta 2004, z vstopom v Evropsko Unijo.

Smo del mreže več kot 1000 svetovalcev EURES , glavni cilj je podpora pri mobilnosti delovne sile in informiranje o zaposlitvenih možnostih v drugih državah EU/EGP in Švici. Informacije o prostem pretoku delavcev, delovnih in življenjskih pogojih ter prostih delovnih mestih vseh držav vključenih v povezavo, so na voljo na evropskem portalu zaposlitvenih možnosti https://ec.europa.eu/eures.

Na vrh strani