EF SEB LU logo

AD Futura

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana
http://www.sklad-kadri.si/
ad-futura@sklad-kadri.si

bisnode

Predstavitev kariernih priložnosti znotraj podjetja od 9.15 – 10.00. Prijavi se tukaj.


Predstavitev možnosti sofinanciranja študija v tujini in predstavitev centra EducationUSA


Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije izvaja različne programe štipendiranja. Tako podeljuje Zoisove štipendije, zbira in objavlja seznam kadrovskih štipendij, ki jih prejme s strani delodajalcev, razpisuje različne štipendije za izobraževanje v tujini, in podobno. Hkrati pa želi sklad na enem mestu predstaviti tudi druge možnosti, ki so na voljo dijakom in študentom, zato so na teh straneh zbrani tudi razpisi drugih institucij.


Štipendije Ad futura za izobraževanje v tujini


Štipendije so namenjene vlagateljem, ki želijo pridobiti štipendijo za izobraževalni program za pridobitev stopnje izobrazbe v tujini. Štipendijo je v okviru javnega razpisa »Štipendije za študij v tujini« mogoče pridobiti za izobraževanje na izobraževalni ustanovi, ki jo vlagatelj izbere sam. V okviru javnega razpisa »Štipendije za študij na European University Insitute (EUI)« pa je možno pridobiti štipendijo za študij na konkretni izobraževalni ustanovi, EUI. Vlagatelj, ki želi pridobiti štipendijo, se prijavi na aktualen javni razpis in predloži v posameznem javnem razpisu zahtevana dokazila. Če vlagatelj izpolnjuje vse pogoje in zahteve javnega razpisa, se mu z odločbo dodeli štipendija za izobraževalni program. Na podlagi dokončne odločbe in predloženih zahtevanih dokazil se z vlagateljem sklene pogodba o štipendiranju, kjer so podrobneje opredeljene obveznosti obeh strank pogodbe.


Zgodbe in izkušnje naših štipendistov na študiju v tujini so predstavljene tukaj: http://www.sklad-kadri.si/si/izobrazevanje-v-tujini/studij-v-tujini/izkusnje-nasih-stipendistov-na-studiju-v-tujini/.

Na vrh strani