EF SEB LU logo

Nova Ljubljanska banka d.d.

https://www.nlb.si/
cvetka.vujic@nlb.si

nlb

Predstavitev kariernih priložnosti znotraj podjetja od 9.15 – 10.00. Prijavi se tukaj.


1. Kratek opis podjetja


Smo del NLB Skupine, ki je največja bančno-finančna skupina v Sloveniji. S svojimi članicami smo stabilen partner, ki ponuja številne kombinacije finančnih storitev za vsak posel.


Poslanstvo


NLB Skupina je zavezana k razvoju kulture osredotočenosti na stranke, zavedanja tveganj, integritete, učinkovite organizacije in družbene odgovornosti. Veliko odgovornost do strank, zaposlenih, delničarjev in okolja, v katerem deluje, čutimo zaradi zaupanja, ki nam ga ti izkazujejo. Izkazano zaupanje upravičujemo tako, da si preko sodelovanja z deležniki prizadevamo za pozitivne spremembe, vzajemne koristi in rast. Z vključitvijo vrednot NLB Skupine v naše dejavnosti želimo prispevati k pozitivnim spremembam v okolju, v katerem delujemo.


Vizija


Vizija NLB Skupine je postati inovativna banka, ki ustvarja enostavne rešitve po meri strank, z izključno strateško osredotočenostjo na Slovenijo in države JV Evrope.

Biti želimo:

 • zagovornik enostavnosti (enostavni in razumljivi produkti, hitri procesi ob nizkih stroških);
 • inovator za stranke (inovativne rešitve za stranke);
 • osredotočeni na stranko (rešitve, ki temeljijo na potrebah strank);
 • regionalni specialist (konsistentna strategija, ki temelji na enotnem razumevanju trgov, na katerih NLB Skupina deluje).

Naše vrednote


Vrednote usmerjajo naše vsakodnevno delovanje. So cilji oziroma ideali, k uresničitvi katerih banka stremi.

 • Odgovornost do strank, sodelavcev in družbe
 • Zavezanost k izpolnitvi obljub in doseganju ciljev
 • Odprta komunikacija in sodelovanje
 • Ustvarjanje rešitev in reševanje problemov ob vzajemnem upoštevanju različnih pogledov, ne na račun sogovornika
 • Učinkovitost v vsakodnevnem delu ter izpolnjevanju zavez

2. Odprta delovna mesta

 • Bančni svetovalec
 • Analitik – modelar
 • Analitik za finančne trge

Prosta delovna mesta si lahko pogledate na: https://www.nlb.si/zaposlitve.


3. Kaj pričakujemo od novih sodelavcev?


Da si želijo živeti poslanstvo NLB-ja – biti mentor družbi. Da se želijo učiti in razvijati, da si želijo raziskovati in biti inovativni.


4. Kaj ponujamo novim sodelavcem?


Novim sodelavcem ponujamo mentorsko okolje, preko dobro strukturiranega uvajalnega program, kjer bodo spoznali širše delovno okolje. Okolje, kjer bo čutiti, da smo uspešna banka, ki svojo poslovno strategijo gradi na znanju in izkušnjah. Okolje, kjer stalno spodbujamo razvoj kariere doma in v mednarodnem okolju. Okolje, kjer nagrajujemo dosežke zaposlenih in vlagamo v razvoj vseh zaposlenih. Okolje, kjer ima zdravje, dobro počutje in družina velik pomen. Okolje Top Employer-ja.

Na vrh strani