EF SEB LU logo

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 Ljubljana
https://www.ess.gov.si/eures

bisnode

Predstavitev / delavnicaV okviru Projekta Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile – EURES, smo razvili delavnico »Kaj moram vedeti pri odhodu v tujino zaradi zaposlitve«. Namen delavnice je udeležencem predstaviti celosten vidik potrebnih aktivnosti in postopkov, ki jih je potrebno urediti ob selitvi v drugo državo EU/EGP, Švico ali Združeno Kraljestvo.

Vsebina delavnice:

  • kratka predstavitev omrežja EURES
  • psihološki vidik preselitve
  • predpriprava na selitev
  • katere formalnosti moramo urediti na posameznih institucijah (priznavanje izobrazbe, mednarodno obdavčenje, zdravstveno zavarovanje, sprememba naslova,…)
  • finančne pomoči, ki jih lahko prejmemo ob zaposlitvi v tujini

kdo mi še lahko pomaga ob selitvi- predstavitev podpornih EU mrež


Razgibana delavnica aktivno vključuje udeležence, ki se na koncu preizkusijo tudi v kratki nagradni igri o poznavanju medkulturnih razlik.


Trajanje delavnice: 90 minut.


Naj bo kariera v tujini izziv, na katerega se lahko dobro pripravimo že pred odhodom!


Kratek opis podjetja


Zavod RS za zaposlovanje je osrednja institucija na trgu dela. Naša temeljna naloga je zagotoviti čim hitrejši prehod brezposelnih in iskalcev zaposlitve v zaposlitev ter obenem zagotoviti delodajalcem učinkovito kritje njihovih potreb po kadrih.


Na Zavodu izvajamo tudi druge aktivnosti, katerih glavni cilji so povečevanje zaposlitvenih možnosti brezposelnih: gre predvsem za ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ki so namenjeni tako brezposelnim kot delodajalcem, saj z različnimi finančnimi spodbudami pospešujejo novo zaposlovanje.


Poleg tega na Zavodu s pomočjo storitev vseživljenjske karierne orientacije nudimo vsem zainteresiranim pomoč pri razvoju izobraževalne in karierne poti ter izvajamo druge dejavnosti, pomembne za spremljanje gibanj na trgu dela. Z razvojem elektronskih storitev smo svojo dejavnost še približali uporabnikom.

Zavod RS za zaposlovanje se ukvarja tako z zaposlovanjem in delom tujcev v Sloveniji, kot tudi s pospeševanjem zaposlovanja znotraj Evropske unije. Smo člani mreže EURES, v okviru katere nudimo informacije, svetovanje in druge storitve, povezane s prostim pretokom delavcev v državah članicah EU, EGP, Švici in Združenem kraljestvu.

Na vrh strani