EF SEB LU logo

Knauf Insulation, d.o.o.

Cesta v Mestni log 1, 1000 LJUBLJANA
https://www.knaufinsulation.si/
eva.sircmitrovic@knaufinsulation.com

bisnode

Knauf Insulation je mednarodno podjetje v družinski lasti. S svojimi 40 proizvodnimi obrati za proizvodnjo kamene, steklene in lesne volne po vsem svetu se umešča med vodilne svetovne ponudnike izolacijskih materialov. Knauf Insulation d.o.o. Škofja Loka je največji obrat za proizvodnjo kamene volne v skupini s skoraj 60 letno tradicijo in več kot 400 sodelavci. V Škofji Loki je tudi sedež razvoja produktno tehnoloških rešitev, produktov iz kamene volne ter prodajna organizacija za področje gradbeništva za regijo ter industrijske izolacije (OEM) in zelene rešitve (Urbanscape) za svet v celoti. Z novim strokovno izobraževalnim centrom, ki je v izgradnji, postajamo tudi regionalni center trajnostne gradnje in rešitev za ozelenjeno infrastrukturo.

Knauf Insulation igra na trgu vodilno vlogo s svojo ponudbo naprednih in inovativnih izolacijskih rešitev kot so steklena volna Knauf Insulation ECOSE, sistemi rešitev za zeleno infrastrukturo Urbanscape, inovativne rešitve za belo tehniko in podobno. Velike napore vlagamo tako v tehnološki kot tudi v aplikativni razvoj ter hkrati v varovanje čistega okolja in zdravja ljudi. Knauf Insulation je odigral vodilno vlogo na področju ozaveščanja o učinkoviti rabi energije v stavbah kot tudi na področju trajnostne gradnje in skrbi za okolje. Poleg izobraževanja in ozaveščanja pa našim izdelkom, sestavam in sistemom dodajamo kakovostno tehnično dokumentacijo kot tudi digitalno programsko podporo za lažje delo z našimi materiali. Industrijskim kupcem smo razvojni partnerji, saj skupaj z njimi iščemo, testiramo in razvijamo najboljše rešitve za dvig energetske učinkovitosti, boljšo požarno varnost, zmanjševanje hrupa, … Skrb za okolje in prihodnost pa nam daje tudi vzpodbudo za intenzivno delo na področju ozelenitve infrastrukture saj zelenim streham in rešitvam za urejanje krajine, vrtnarstva in pridelave zelenjave v zadnjem obdobju dodajamo tudi zelene stene, zelene rešitve za parkirišča in podobno.

Naše vrednote podjetnost, predanost, partnerstvo in človečnost so glavno vodilo naše organizacijske kulture. Skrbimo za čim bolj sproščeno in odprto delovno kulturo, kjer ni prepovedano delati napak iz katerih se učimo in rastemo. Vzpodbujamo podjetnost in preko različnih projektov vključujemo v soodločanje vse naše sodelavce na vseh ravneh podjetja.

Od novih sodelavcev pričakujemo, da z nami delijo in živijo naše vrednote in s proaktivnim, strokovnim, odprtim in odgovornim odnosom do dela prispevajo k uspešnemu razvoju našega podjetja.

Na vrh strani