EF FELU logo

Delo MeNE išče 2011

13. APRIL 2011 EKONOMSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
8:00 - 17:00

Namen letošnjega kariernega dne je, povečati zaposlitvene možnosti naših študentov in diplomantov, s poudarkom na pridobivanju znanj in veščin, ki jih na karierni poti - poleg formalno pridobljenih znanj v času študija – študenti še potrebujejo. Prav tako želimo študentom povedati, kdo oz. katere inštitucije jim na poti do zaposlitve lahko pomagajo, tako z vidika zaposlovanje doma, kot tudi v tujini.

V ta namen smo pripravili 13 predavanj, na katerih boste izvedeli, kako se pripraviti na prvi stik z delodajalcem, kako postopati pri iskanju zaposlitve v tujini ter pomembne značilnosti trga dela v Sloveniji in tujini. Posebnost letošnjega dogodka je ZAPOSLITVENI LABoratorij, kjer se bodo študenti na praktičnih primerih lahko seznanili, kaj pomeni dobra prestavitev delodajalcu in preko simulacije zaposlitvenega razgovora spoznali, katera so tipičnima vprašanja, ki jih izpraševalci postavljajo mladim iskalcem zaposlitve. Študenti se bodo na interaktiven način seznanili tudi s psihometrično diagnostiko in assesment centrom.

Posebno pozornost smo ponovno namenili študentom s posebnimi potrebami, ki se bodo lahko seznanili s postopki pri iskanju zaposlitve, ki so zanje specifični ter spoznali vlogo zaposlitvene rehabilitacije v procesu zaposlovanja invalidov.

Tudi letošnji dogodek bomo zaključili z okroglo mizo, na kateri se nam bodo predstavili uspešni managerji, katerih karierne poti so zelo različne, vsem pa je skupen isti cilj, postati uspešen in graditi kariero.

Da pa bo naše druženje čim bolj prijetno, bomo celoten dogodek začeli z DMI zajtrkom, na katerega ste prisrčno vabljeni pred začetkom delavnic.

Udeležba na dogodku je sicer brezplačna, vendar se je zaradi omejitve prostora na posamezne delavnice in okroglo mizo potrebno prijaviti.

Dodatne informacije

Vabimo vas, da nam sporočite svoje mnenje, predloge, komentarje, pohvale ali graje o sejmu Delo MEne išče na naslov

andreja.scancar@ef.uni-lj.si

prijava

Na vrh strani