EF SEB LU logo

MOJ (PO)KLIC – MOJ NOTRANJI KLIC

KDAJ: 16. APRIL 2014, ob 12:30uri, Predavalnica P-108

Namen delavnice je, da raziščete in si zastavite tista vprašanja, s pomočjo katerih se boste lažje ozrli vase in spoznali na katerem delovnem področju lahko največ doprinesete in obenem užijete največ zadovoljstva.

EF

Tako velik mejnik v vašem življenju kot je prehod v svet dela terja 'postanek', pozornost in razmislek. Pomembno je ne le poznati svoje potenciale in želje, pač pa tudi prepoznati notranji (po)klic, ki je kompleksen splet vaše osebne preteklosti, vrednot, vrlin, prepričanj in vašega razumevanja sveta. Če boste poznali svoj smisel, svojo inspiracijo, svoje poslanstvo, bo prehod, ki je pred vami lažji, bolj ciljno usmerjen in s tem tudi uspešnejši.

Delavnica je namenjena predvsem absolventom. Predhodne prijave pri organizatorju so zaželene. Število udeležencev je omejeno na 15 odprtih in radovednih oseb.

Predstavitev predavateljice:

Mag. Mojca Križnar je po študiju ekonomije na Reški univerzi sem delovala nekaj let na področju medijev in kulture. Leta 1997 sem magistrirala s področja mednarodnih odnosov in evropskih študij na Centralni evropski univerzi v Budimpešti. Po vrnitvi v Slovenijo sem se zaposlila v lokalni enoti avstrijskega svetovalnega podjetja HILL International, ki jo vodim še danes. Aktivna sem na področju iskanja in izbora visoko strokovnih, vodilnih in vodstvenih kadrov, kakor tudi na področju vzpostavljanja sistemov razvoja kadrov in strateškega svetovanja. Pri svojem delu se srečujem s slovenskimi in mednarodnimi okolji. Rada se izobražujem in iskreno verjamem, da je znanje primarni kapital vsakega posameznika. V zadnjih letih sem pridobila znanja na področjih: zavedanja odnosov SDI®, usposabljanja odraslih STONEBOW® in razvijanja inovacijskih kultur NOWHERE®. Rada delam z odprtimi organizacijami in posamezniki; še posebej z mladimi.

Na vrh strani