EF SEB LU logo

Hill International

MOJ (PO)KLIC - MOJE POSLANSTVO

EF

Tako velik mejnik v življenju kot je prehod v svet dela terja postanek, pozornost in razmislek. Na tem razpotju je pomembno ne le poznati svoje interese, želje in potenciale, pač pa tudi znati prisluhniti notranjemu (po)klicu. Če boste osvetlili svoj smisel, navdih in poznali svoje poslanstvo bo prehod, ki je pred vami lahkotnejši in nedvomno tudi uspešnejši.

Namen delavnice je, da pridobite veščine in si zastavite tista vprašanja, s pomočjo katerih se boste lažje ozrli vase in prepoznali svoje poslanstvo. Ko najdete to notranje sidro, so vsi prihodnji koraki in vsa iskanja osmišljena ter odločitve lažje ter boljše.

Delavnica je namenjena predvsem absolventom! Predhodne prijave pri organizatorju so zaželene. Število udeležencev je omejeno na 22 odprtih oseb.

Mag. Mojca Križnar, HILL International in Nowhere

EF

Po univerzitetnem študiju ekonomije na Reški Univerzi deluje nekaj let na področju medijev in kulture. Nato nadaljuje s študijem na Centralni evropski univerzi v Budimpešti, kjer magistrira s področja mednarodnih odnosov. Po vrnitvi v Slovenijo se zaposli v lokalni enoti mednarodnega podjetja HILL International, ki jo vodi še danes. Dodatno se je usposobila za izobraževanje odraslih (angleški certifikat STONEBOW); ter izvajanje programov, ki temeljijo na teoriji zavedanja odnosov (ameriški certifikat SDI). Zadnjih pet let sodeluje tudi z globalno družbo nowhere, vodilno družbo na področju razvoja ustvarjalnega potenciala in inovativnosti. Aktivna je na področjih sistemov razvoja kadrov in organizacij, izgradnje korporativne kulture, inovativnih prebojev ter družbene odgovornosti.

Več na hill-int.si

Na vrh strani