EF SEB LU logo

Lek Novartis

Lek, član skupine Sandoz

EF

Lek je član skupine Sandoz, Novartisove generične divizije, pionirja na področju podobnih bioloških zdravil in drugega največjega proizvajalca generičnih zdravil na svetu. Smo slovenska, evropska in svetovna farmacevtska generična družba, blizu ljudem in usmerjena v prihodnost. Prizadevamo si, da bi bilo zdravje dosegljivo vsem.

Razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila od standardnih generičnih do sodobnih podobnih bioloških zdravil.

Naša zdravila preprečujejo in zdravijo bolezni. Z njimi želimo prispevati k ohranjanju in izboljševanju življenj.

Znanje in inovativnost

Skupaj z drugimi divizijami Novartisa smo vodilni ponudnik zdravil na slovenskem trgu. S številnimi dejavnostmi utrjujemo naš položaj drugega največjega ponudnika generičnih zdravil v Sloveniji in povečujemo tako tržni delež kakor tudi prodajo zdravil na recept (+ 8 % v primerjavi z letom 2014). Dodatno utrjujemo vodilni položaj in povečujemo tržni delež pri zdravilih za samozdravljenje.

Naši uspehi temeljijo na znanju, inovativnosti in kreativnosti. Smo vodilni Sandozov razvojni center, specializirani smo za tehnološko zahtevne razvojne projekte. V zadnjih štirih letih smo razvili in vložili dosjeje za več kot 100 novih izdelkov za najzahtevnejše svetovne trge. Ob koncu leta 2015 je v Sandozovem razvojnem centru Slovenija potekalo več kot 240 razvojnih projektov.

V letu 2015 smo ustvarili 348 novih delovnih mest in leto zaključili z več kot 3.350 sodelavci. Visokošolsko izobrazbo ima več kot 47 odstotkov vseh zaposlenih. Imamo 410 doktorjev in magistrov znanosti, 21,5 odstotkov vseh zaposlenih v družbi dela v razvoju.

Zavedanje pomena novih znanj in inovacij se zrcali tako v vloženih virih kot tudi v doseženih rezultatih. Naš lastnik Novartis je v trinajstih letih v naši državi vložil že več kot 1,7 milijarde evrov. V razvoj in raziskave vlagamo več kot 12 % prihodkov, kar je med najvišjimi vložki znotraj naše panoge. Naš portfelj intelektualne lastnine vsebuje več kot 1000 aktivnih patentnih pravic, ki nam omogočajo konkurenčno prednost na globalnih trgih.

Povečujemo tudi obseg proizvodnje na naših lokacijah po Sloveniji. Izdelke, proizvedene v Sloveniji, tržimo prek razvejane Sandozove prodajne mreže v 160 državah po vsem svetu.

Naše vrednote

Inovativnost, kakovost, sodelovanje, delovna uspešnost, pogum in integriteta je naših šest temeljnih vrednot. Te najbolje odražajo ključne dejavnike uspeha, ki jih potrebuje generična družba za uresničevanje svoje vizije postati vodilna generična družba na svetu.

Vrednote nam dajejo skupne temelje, na katerih gradimo in oblikujemo kulturo naše družbe: so model za medsebojno sodelovanje sodelavcev, vodilo za ravnanje s kupci in partnerji ter osnova za naše operativne in strateške odločitve.

Več na lek.si

Na vrh strani