EF SEB LU logo

Denar in finance

usmeritev študijskega programa UPEŠ

Študij s področija denarja in financ omogoča zaposlitve na širšem področju financ, na primer, bančništva, zavarovalništva, javnih financ, nadzora finančnih trgov in institucij. Vsa podjetja, finančne institucije, kot npr. banke, zavarovalnice, investicijski skladi, pa tudi borzno posredniške hiše, svetovalna podjetja in državne institucije, razpisujejo cenjena in zanimiva delovna mesta za strokovnjake različnih profilov s področja financ, od odločevalskih do analitičnih.

Predmetnik

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. Matematika za poslovne in ekonomske vede 1 6
1. Mikroekonomija 1 1 6
1. Pravo družb in poslovno pravo 1 6
1. Temelji managementa 1 6
1. Uvod v poslovanje 1 6
2. Informatika 1 6
2. Makroekonomija 1 1 6
2. Organizacijsko vedenje 1 6
2. Osnove statistike 1 6
2. Uvod v računovodstvo 1 6

2. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. Ekonomika EU in Slovenija 2 6
3. Matematika za ekonomske vede 2 6
3. Poslovne finance 1 2 6
3. Statistična analiza 2 6
3. Mikroekonomija 2 2 6
4. Ekonometrija 1 2 6
4. Mednarodna ekonomika 2 6
4. Organizacijska struktura trga 1 2 6
4. Makroekonomija 2 2 6
4. Tuji jezik za poslovne in ekonomske vede 1 7 6

3. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
5. Monetarna ekonomija 2 6
5. Poslovno okolje podjetja 2 6
5. Evropski monetarni sistem 3 6
5. Finančne institucije in trgi 4 6
5. Tuji jezik za poslovne in ekonomske vede 2 7 6
6. Javne finance 2 6
6. Zgodovina ekonomske misli 2 6
6. Mednarodne finance 3 6
6. Finančno posredništvo 4 6
6. IZBIRNI PREDMET 5 6
Namesto izbranega posebnega predmeta usmeritve (tip 4) in izbirnega predmeta (tip 5) v 6. semestru, študent, ki je ob vpisu v 3. letnik opravil vse obveznosti 1. in 2. letnika in dosegel povprečno oceno najmanj 8,0 lahko pripravi in zagovarja diplomsko delo univerzitetnega študija.

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

  • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
  • Torek: od 15. do 17. ure
  • Še vedno pa komunikacija s študenti lahko poteka preko elektronske pošte s sodelavkami in sodelavci Službe za študijske zadeve.

Informacije po telefonu

  • od ponedeljka do petka:
    od 9.00 do 10.00
    in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije za redni študij

Dodatne informacije za izredni študij

Dodatne povezave

Na vrh strani

Naslov tabele

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. Naslov predmeta 1 6