EF SEB LU logo

Podjetništvo

usmeritev študijskega programa UPEŠ

Vam misel o tem, da bi bili sami sebi šef, ni tuja? Imate doma družinsko podjetje in nameravate v prihodnje prevzeti delo vaših staršev? Ali pa načrtujete oziroma imate idejo o ustanovitvi lastnega podjetja? Vas zanima, kako priti do inovativne zamisli, ki bi jo radi na trgu prodali? Bi se radi naučili, kako razviti pravo poslovno priložnost? Ali bi hoteli vse to raziskati preko konkretnih študijskih primerov?

Če ste na vprašanja odgovorili pritrdilno, vam pot do uspešnega začetka podjetniške kariere omogoča prav študij podjetništva, kjer vas bomo pripravili na vse pasti in preizkušnje povezane z ustanovitvijo, preoblikovanjem in rastjo podjetja.

Predmetnik

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. Matematika za poslovne in ekonomske vede 1 6
1. Mikroekonomija 1 1 6
1. Pravo družb in poslovno pravo 1 6
1. Temelji managementa 1 6
1. Uvod v poslovanje 1 6
2. Informatika 1 6
2. Makroekonomija 1 1 6
2. Organizacijsko vedenje 1 6
2. Osnove statistike 1 6
2. Uvod v računovodstvo 1 6

2. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. Ekonomika EU in Slovenija 2 6
3. Management proizvodnih in storitvenih procesov 2 6
3. Poslovne finance 1 2 6
3. Statistična analiza 2 6
3. Temelji trženja 2 6
4. Davki in poslovanje podjetij 2 6
4. Podjetništvo 2 6
4. Ravnanje z ljudmi pri delu 2 6
4. Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva 2 6
4. Tuji jezik za poslovne in ekonomske vede 1 7 6

3. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
5. Poslovno okolje podjetja 2 6
5. Strateški management 1 2 6
5. Managemet rastočega posla 3 6
5. **Gospodarjenje s podjetniškimi viri 4 6
**Razvijanje podjetniških priložnosti 4 6
5. Tuji jezik za poslovne in ekonomske vede 2 7 6
6. Elektronsko poslovanje 2 6
6. Mednarodno poslovanje 2 6
6. Podjetniški projekt 1 3 6
6. **Družinsko podjetništvo 4 6
**Podjetniški profil 4 6
6. IZBIRNI PREDMET 5 6
** - izbere en predmet tipa 4 v vsakem semestru
Namesto izbranega posebnega predmeta usmeritve (tip 4) in izbirnega predmeta (tip 5) v 6. semestru, študent, ki je ob vpisu v 3. letnik opravil vse obveznosti 1. in 2. letnika in dosegel povprečno oceno najmanj 8,0 lahko pripravi in zagovarja diplomsko delo univerzitetnega študija.

Uradne ure referata

  Obvestilo študentom glede uradnih ur Službe za študijske zadeve

  Uradne ure in komunikacija s študenti potekajo zgolj preko elektronske pošte sodelavk in sodelavcev Službe za študijske zadeve. Uradnih ur na fakulteti do 30.9.2020 ne bo.

  V kolikor študenti potrebujete individualni posvet, se prosim dogovorite  s sodelavci Službe za študijske zadeve po elektronski pošti za termin srečanja. Ob takem srečanju je potrebno z obeh strani (zaposlenega in študenta) poskrbeti za upoštevanje smernic NIJZ.

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije za redni študij

Dodatne informacije za izredni študij

Dodatne povezave

Na vrh strani